Afmelden vóór vrijdag 10.00 uur

Afmelden
Het kan voorkomen dat u als bestaande klant niet in de gelegenheid bent om uw voedselpakket af te komen halen op de wekelijkse uitgifte. Wij verzoeken u vriendelijk om dit vóór vrijdag 10.00 uur te melden via telefoon 06-30026647.

Doe dit tijdig
Gezien de tijd en moeite die is genomen om een mooi pakket samen te stellen en gezien de houdbaarheid van producten houden wij sterk aan deze tijdige afmelding.

Sanctie
Indien een of meerdere malen niet of niet tijdig wordt afgemeld kan een sanctie volgen.