Financiën De voedselbank is afhankelijk van financiële ondersteuning

Stichting Voedselbank Bergeijk koopt in principe nooit voedsel. Sponsoring (lees: financiële ondersteuning”) is hier dan ook niet voor bestemd. Maar sponsoring is wel nodig voor een sluitende bedrijfsvoering. Net als elk ander bedrijf hebben wij bedrijfsvoeringskosten. Hierin zijn we voor 100% afhankelijk van vrijwillige bijdragen en giften. Onze belangrijkste kosten zijn huisvesting, transport en voedselveiligheid (verpakkingsmateriaal, bedrijfskleding, schoonmaakartikelen etc.).

De jaarlijkse begroting bedraagt circa 16000,00. Wij worden hierin gedeeltelijk financieel ondersteund door de gemeente Bergeijk middels een jaarlijkse subsidie. De rest moet worden gerealiseerd via eigen acties en via giften, donaties of sponsoring van bedrijven en particulieren. Voor dit laatste proberen we steeds opnieuw bedrijven en instellingen binnen de gemeente Bergeijk bereid te vinden om ons –bij voorkeur structureel- financieel te ondersteunen. Als “tegenprestatie” kan vermelding op de website plaatsvinden of bijvoorbeeld plaatsing van uw bedrijfslogo op onze auto.

Er is geen minimum of maximum aan sponsoring gesteld; elk bedrag is welkom en wordt gewaardeerd.
Hiermee geeft de gever/sponsor blijk onze maatschappelijke doelstelling te onderschrijven.

Het (voort) bestaan van de voedselbank is afhankelijk van voldoende financiële ondersteuning.

Financiële giften kunt u storten storten op:
IBAN NL55 RABO 0302059490
Van uw gift kunnen wij een sponsornota verstrekken.