ANBI onder bepaalde omstandigheden belastingvoordeel

Schenkingen (ANBI)
De Stichting Voedselbank Bergeijk is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit betekent dat voor schenkingen (giften, legaten en erfstellingen) voor zowel de gever als de ontvanger onder bepaalde omstandigheden belastingvoordelen kunnen gelden.

Naam van de instelling
Stichting Voedselbank Bergeijk.

Contactgegevens
Dr Rauppstraat 52
5571 CH Bergeijk
Tel: 0630026647
Email: info@voedselbankbergeijk.nl
Datum oprichting: 11 maart 2015

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / KvK nummer.
RSIN 854984987
KvK 62854860

Doelstelling Stichting Voedselbank Bergeijk
Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen; het tegengaan van verspilling van voedsel

Anbi Rapportage
Zie onder > Documenten – Oprichting en Jaarstukken