Voedselveiligheid Conform Handboek Voedselveiligheid 2019

De voedselbank Bergeijk hecht grote waarde aan de voedselveiligheid. Voedsel moet van goede kwaliteit zijn en aan alle eisen voldoen. Deelnemers aan de voedselbank kunnen er op vertrouwen dat er alles aan gedaan wordt om de veiligheid van het voedsel te waarborgen. Alle vrijwilligers van de voedselbank Bergeijk zijn getraind en gecertificeerd op het gebied van voedselveilig werken.

Handboek voedselveiligheid
De Voedselbank Bergeijk handelt bij het naleven van de voedselveiligheid conform het handboek Voedselveiligheid van de Voedselbanken Nederland 2022.
Dit handboek is gebaseerd op de CBL- Hygiënecode en het Informatieblad 76 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Update 2019).
 In dit handboek wordt gelet op de volgende punten:

1. Voedselveiligheid en Organisatie
2. Kwaliteitsbeheer
3. Koelketenbewaking
4. Omgaan met afwijkingen
5. Inrichting pand
6. Persoonlijke hygiëne
7. Schoonmaak
8. Ongedierte
9. Registraties en Instructies

Documenten

Handboek Voedsel\veiligheid 2022
A Bijlage Informatieblad 76 december 2015 (update 2019)
CBL hygiëne codeHandboekVoedselveiligheid 2016Houdbaarheidstabel Voedselbanken jan 2016Informatieblad 76 NVWA
Poster allergenen Unilever

Inspectierapporten & Kwartaalrapportages

Zie onder documenten