De Stichting

Noodzaak
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Ook in Bergeijk. De voedselbank helpt de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto:
Oog voor voedsel, hart voor mensen.

Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn:
“Geen pakket zonder traject”.