Rabo ClubSupport 2022


STICHTING VOEDSELBANK BERGEIJK bedankt Rabobank de Kempen en al haar leden, die hun stem hebben uitgebracht op Stichting Voedselbank Bergeijk.
De Rabo ClubSupport aktie 2022 is door Uw stem voor ons dit jaar weer een groot
succes geworden.
Mede namens onze cliënten nogmaals hartelijk dank hiervoor.
Bestuur Stichting Voedselbank Bergeijk

Geldzorgen

Iedereen gaat meer betalen voor gas en elektriciteit. Daarnaast doet de inflatie daar nog een extra duit bovenop. Niet iedereen slaagt er in de extra kosten te betalen. De gemeente Bergeijk helpt en geeft tips. Lees meer……

Tandheelkundige zorg tot 18 jaar gratis

Onderzoek heeft uitgewezen dat 10 tot 15% van de jeugd tot 18 jaar niet bij de tandarts komt. Hier lijkt vaak een financiële reden aan ten grondslag te liggen. Het Ivoren Kruis attendeert (ouders van) deze groep erop dat tandheelkundige zorg tot 18 jaar gratis is en heeft hiervoor een voorlichtingsposter ontwikkeld. Flyers zijn (binnenkort) verkrijgbaar op de voedselbank.

Voedselbank verlaagt drempel

Per 17 september 2022

Samenwerkende voedselbanken in Nederland, waar ook voedselbank Bergeijk aan deelneemt, verlagen de drempel voor het krijgen van een voedselpakket. Steeds meer mensen hebben moeite om rond te komen. Bestaande en potentiële klanten komen in de problemen door de gigantische inflatie.

Of je in aanmerking komt voor een voedselpakket hangt af van het besteedbaar bedrag dat je maandelijks overhoudt aan levensonderhoud. Van je inkomsten worden dan eerst bijvoorbeeld de vaste lasten voor huur en water enz. afgetrokken.

Besloten is:

  • het normbedrag per persoon te verhogen van €100,00 naar €110,00;
  • de energiekosten worden meegenomen in de berekening die nu al wordt toegepast;
  • het basisbedrag per huishouden te verhogen van €150,00 naar €190,00.

Bij de klant>criteria vindt u de bedragen en berekeningen die vanaf nu worden gehanteerd.
Denkt u in aanmerking te komen voor een voedselpakket? Stuur dan een mail naar: intake@voedselbankbergeijk.nl. Of bel: 06-58872642.

RABO ClubSupport 2022: stemt U ook op VOEDSELBANK BERGEIJK?


De Rabo ClubSupport aktie 2022 gaat weer van start. Van 5 tot 27 september a.s. mogen alle leden van de Rabobank hun stem(men) weer uitbrengen op een club of vereniging die men een warm hart toedraagt en/of waarvan men vindt dat deze een belangrijke functie vervult binnen de Bergeijkse gemeenschap.
Wij willen onze stichting hiervoor nu extra onder de aandacht brengen, gelet op de momenteel steeds maar stijgende inflatie en de hoge energieprijzen.
De voedselbank ondersteunt de minder-bedeelde personen en huishoudens in Bergeijk door het wekelijks gratis beschikbaar stellen van voedselpakketten; voedsel dat lokaal, regionaal en landelijk wordt ingezameld. Hiermee leveren we naast armoedebestrijding ook een bijdrage aan het tegengaan van voedselverspilling.
Wij zijn een 100% vrijwilligers-organisatie die, naast eigen akties, haar bestaansrecht hoofdzakelijk ontleent aan giften van particulieren en bedrijven. De ClubSupport-aktie van de Rabobank is hierin voor ons dan ook erg belangrijk.
Bent U nog géén lid van de Rabobank en wilt U toch uw stem op ons uitbrengen, vraag dan nog snel uw lidmaatschap aan. Dat kan digitaal via de Rabo-app of via Rabo Online Bankieren.
Wij hopen op uw stem te mogen rekenen. Onze cliënten zijn U hiervoor erg dankbaar.
Bestuur Stichting Voedselbank Bergeijk

Rabo ClubSupport 2021

STICHTING VOEDSELBANK BERGEIJK
bedankt Rabobank de Kempen en al haar leden, die hun stem hebben uitgebracht op Stichting Voedselbank Bergeijk.
De Rabo ClubSupport aktie 2021 is door Uw stem voor ons dit jaar weer een groot succes geworden.
Mede namens onze cliënten nogmaals hartelijk dank hiervoor.
Bestuur Stichting Voedselbank Bergeijk.