Steun ons Wij kunnen het niet alleen

De Voedselbank Bergeijk is bij het realiseren van haar doelstellingen volledig afhankelijk van subsidie, gift en/of donatie. Veel particulieren, bedrijven en instellingen dragen ons gelukkig een warm hart toe. Er is steeds meer begrip voor het belang van de voedselbank in onze gemeente. Naast voedsel is er geld nodig om alle bedrijfsmatige kosten te kunnen dekken. Denk daarbij aan:Ā woonlasten, transportkosten, verpakkingskosten, verzekeringen, administratieve kosten.