Klachten

Klachtenregeling voor cliënten, hulpverleners en leveranciers

  • Klachten van cliënten, hulpverleners en leveranciers kunnen schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van het bestuur (secretaris@voedselbankbergeijk.nl).
  • Een vertegenwoordiger van het bestuur neemt binnen een week contact met u op om uw klacht verder af te handelen.
  • Betreft het een klacht die de hele (landelijke) organisatie aangaat dan kunt u contact op nemen met Voedselbanken Nederland (www.voedselbankennederland.nl). Er wordt binnen een week contact met je opgenomen. Daar wordt dan verder de landelijke klachtenprocedure (vermeld op de website) gevolgd.