Aanmelden Geen pakket zonder traject

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor een voedselpakket bij de Voedselbank Bergeijk via:

  • Een hulporganisatie:
    Als u denkt in aanmerking te komen voor een voedselpakket, neem dan contact op met één van deze instanties. Zij kunnen samen met u een eerste inventarisatie maken, waarna zij contact met ons opnemen voor de aanmelding.
  • Rechtstreeks via:
    • E-mail: intake@voedselbankbergeijk.nl of bel met 06-58872642
    • Post: Voedselbank Bergeijk t.a.v. Intake, Dr. Rauppstraat 52, 5571 CH Bergeijk

Na de aanmelding wordt u door ons uitgenodigd voor een intakegesprek. Bij deze intake dient u uw bankafschriften van de afgelopen drie maanden mee te brengen. Heeft u vragen over een mogelijke aanmelding of bent u bestaande klant en heeft u een vraag? U kunt ons dan mailen op intake@voedselbankbergeijk.nl.


De voedselbank Bergeijk verwacht van haar klanten dat zij actief proberen hun situatie te verbeteren. U toont dit aan door u aan te melden bij een hulporganisatie zoals de Intergemeentelijke Sociale Dienst de Kempen (ISD), maatschappelijk werk, of een bewindvoerder. “Geen pakket zonder traject”.