Bestuur Het huidige stichtingsbestuur

Bèr Timmermans

 • Voorzitter
 • Sponsoring
 • Inkoop
 • Voedselveiligheid
 • Vrijwilligerszaken
 • Klachtafhandeling

Yvonne Bolt

 • Secretaris
 • Intake klanten

Jan Daamen

 • Penningmeester
 • Financiën
 • Fondsenwerving
 • Inkoop

Wil Roelse

 • Voedselverwerving

Vacature’s
Op dit moment hebben wij in het bestuur twee vacature’s voor de taakgebieden:

 • Voedselveiligheid
 • Opleiding en Training
 • Logistiek
 • Inrichting
 • Communicatie
 • ICT