Vrijwilligers Wij werken uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank
Onze vrijwilligers vormen het hart van de voedselbank. Met hun enthousiasme zorgen zij ervoor dat ruim 94.000 mensen in Nederland wekelijks een voedselpakket kunnen ophalen.

Landelijk zijn bijna 10.000 vrijwilligers actief.

 

De Voedselbank Bergeijk heeft 24 vrijwilligers. De werkzaamheden zijn divers:

  • Bestuurslid.
  • Intaker
  • Chauffeur
  • Coördinator / Pakket samensteller
  • Voedselverwerver
  • Financieel verwerver
  • Gastvrouw/-heer

Uw hulp bij voedselbank Bergeijk is van harte welkom. Meld u aan via info@voedselbankbergeijk.nl.

Op dit moment hebben wij twee vacatures in het bestuur. Zie De Stichting > Bestuur.

Vrijwilligers ondertekenen een Vrijwilligersovereenkomst.

Vergoedingen 
Een kernwaarde van Voedselbanken Nederland is dat in heel de organisatie uitsluitend met vrijwilligers wordt gewerkt. Er wordt dus nooit betaald, in welke vorm dan ook, voor de verrichte activiteiten bij de voedselbanken, de regionale distributiecentra, de landelijke organisatie, het landelijk bestuur en het VB-Servicecentrum. Door de vrijwilligers gemaakte onkosten kunnen wel vergoed worden. Zie het Beloningsbeleid.

Toestemming UWV
Vrijwilligers die een WW-uitkering ontvangen van het UWV dienen toestemming te vragen om naast hun WW-uitkering vrijwilligerswerk te mogen doen. Deze aanvraag dient minimaal een maand voor aanvang van het vrijwilligerswerk te zijn ingevuld en ondertekend door betrokkene en de vrijwilligersorganisatie. Het ingevulde formulier dient naar het UWV gezonden te worden.
Als een dergelijke toestemming nodig is, neem dan contact op met Bèr Timmermans (vzvoedselbankbergeijk@gmail.com).