Sollicitatie

Voedselbank Bergeijk is opgericht in 2015. Vanaf de start wordt er gewerkt in verschillende zelfstandige teams met allen eigen taken. Elk team heeft een coördinator die aanspreekpunt is voor het verantwoordelijke bestuurslid.
Bij het vertrek van een vrijwilliger wordt er met het team besproken of er een vervanger gezocht moet worden door het bestuur.
-Zo nee, het team verdeelt onderling de taken van de vertrekkende vrijwilliger.
-Zo ja, er wordt door het bestuur een vacature gepubliceerd voor een nieuw lid van het betreffende team.
Bij elk vertrekkende vrijwilliger wordt dit besproken in het bestuur. Het verantwoordelijke bestuurslid heeft contact gehad met het betreffende team en bovenstaande keuze (ja/nee) is  voorgelegd.
Mocht het bestuur niet achter de keuze van het team kunnen staan dan wordt dit beargumenteerd terug gegeven aan het betreffende team. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor een veilige en duurzame organisatie.
Een vacature wordt extern gepubliceerd via de website en het lokale krantje. Daarnaast wordt de vacature aangeboden aan de lokale vrijwilligersorganisatie Welzijn de Kempen via het VOB Bergeijk.
Sollicitanten worden altijd uitgenodigd voor gesprek met een afvaardigde van het bestuur en het betreffende team. Bij een positief gesprek wordt er een proeftijd afgesproken met de nieuwe vrijwilliger en wordt deze ingewerkt.

Vrijwilligersverklaring
Vrijwilligers tekenen, zodra ze werkzaam zijn binnen de voedselbank, een vrijwilligersverklaring. Deze verklaring wordt met de vrijwilliger doorgesproken. Belangrijke items hier zijn:

  • Integriteit
  • Geheimhouding

Toegevoegd juni 2020:
Voor alle functies met verantwoordelijkheden rondom de intake en de bedrijfsvoering van de Voedselbank is een VOG vereist.

Dit betreft de volgende functies:

  • Bestuursleden
  • Teamleden Intake
  • Coördinatoren op de werkvloer