Criteria

Per 1 januari 2024


Criteria en de bedragen die gelden voor nieuwe aanvragen of verlenging van de lopende aanvraag.

Hoofdlijn:
Het criterium voor het verkrijgen van een voedselpakket is gebonden aan een maximumbedrag leefgeld per maand. Men komt in aanmerking als er maximaal € 200,00 per gezin + €115,00 per gezinslid aan leefgeld overblijft.

Voorbeelden:

  • een alleenstaande beschikt over maximaal €315,00 (€200,00 + 1x €115,00) aan leefgeld
  • een 2-persoons huishouden beschikt over maximaal €430,00 (€200,00 + 2x €115,00) aan leefgeld
  • een echtpaar met twee kinderen beschikt over maximaal €660,00 (€200,00 + 4x €115,00) aan leefgeld.

Bij de berekening van het leefgeld worden de vaste lasten afgetrokken, zoals huur, energie, verzekeringen en aflossingen aan schulden. Kosten voor bijvoorbeeld een autoverzekering, huisdieren, schulden aan familie of vrienden, krant en tuin worden niet meegerekend.

Er kunnen redenen zijn om af te wijken van deze criteria. Bij de inkomenstoets houden wij rekening met persoonlijke omstandigheden.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van Voedselbanken Nederland werden per 1 juni de toekenningscriteria aangepast en verruimd. Steeds hoger wordende kosten voor basisvoorzieningen benadrukken de noodzaak voor deze aanpassing.

Toekenningscriteria per 1 januari 2024
Verruiming toekenningscriteria per 1 juni 2024