Rabo ClubSupport 2021

STICHTING VOEDSELBANK BERGEIJK
bedankt Rabobank de Kempen en al haar leden, die hun stem hebben uitgebracht op Stichting Voedselbank Bergeijk.
De Rabo ClubSupport aktie 2021 is door Uw stem voor ons dit jaar weer een groot succes geworden.
Mede namens onze cliënten nogmaals hartelijk dank hiervoor.
Bestuur Stichting Voedselbank Bergeijk.

RABO ClubSupport 2021:

stemt U ook op VOEDSELBANK BERGEIJK?

De Rabo ClubSupport aktie 2021 gaat weer van start. Vanaf 4 okotober a.s. mogen alle leden van de Rabobank hun stem(men) gaan uitbrengen op een club of vereniging die men een warm hart toedraagt en/of waarvan men vindt dat deze een belangrijke functie vervult binnen de Bergeijkse gemeenschap.
Wij willen ook dit jaar onze stichting hiervoor weer onder de aandacht brengen.
De voedselbank ondersteunt de minder-bedeelde (ónder bijstandsniveau!) personen en huishoudens van Bergeijk (’t Hof, ’t Loo, Weebosch, Luijksgestel, Westerhoven en Riethoven) met het wekelijks gratis beschikbaar stellen van voedselpakketten; voedsel dat lokaal, regionaal en landelijk wordt ingezameld. Hiermee leveren we naast armoedebestrijding ook een bijdrage aan het tegengaan van voedselverspilling.
Wij zijn een 100% vrijwilligers-organisatie die, naast eigen akties, haar bestaansrecht hoofdzakelijk ontleent aan giften van particulieren en bedrijven. De ClubSupport-aktie van de Rabobank is hierin voor ons dan ook erg belangrijk.
Bent U nog géén lid van de Rabobank en wilt U toch uw stem op ons uitbrengen, vraag dan nog snel uw lidmaatschap aan. Dat kan digitaal op www.rabobank.nl (lid-worden).
Wij hopen op uw stem te mogen rekenen. Onze cliënten zullen U erg dankbaar zijn.
Bestuur Stichting Voedselbank Bergeijk

Donatie pannenkoekenmeel

Jeff van Tongeren (li op foto) van Dawn Foods Benelux doneerde namens het bedrijf 160 pakken met pannenkoekenmeel. De pakken worden verdeeld onder de voedselbanken Bergeijk, Bladel en Aalst-Waalre.
Namens alle cliënten bedankt.

Inspectie Voedsel- en Waren Autoriteit

Stichting Voedselbank Bergeijk is op 28-05-2021 onaangekondigd bezocht door een inspecteur van de Houwersgroep. De Houwersgroep inspecteert namens de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) op de hygiënecode.
Lees hier het volledige rapport.

Score in dit rapport 100:

Groen (90-100) betekent dat de basisvoorwaarden en processtappen uit de hygiënecode binnen uw bedrijf goed bekend zijn, er is kennis van zaken wat betreft voedselveiligheid, men is voldoende alert op tekortkomingen en neemt initiatief om te corrigeren. Door het oppakken van de verbeterpunten uit het rapport blijft de HACCP binnen uw bedrijf geborgd.
Groen (80-90) betekent dat de basisvoorwaarden en processtappen uit de hygiënecode beheerst worden, een aantal punten zijn voor verbetering vatbaar. Het in actie komen om verbeteringen door te voeren is noodzakelijk om de voedselveiligheid te waarborgen.
Oranje (55-79) betekent dat er tekortkomingen zijn die er toe kunnen leiden dat de voedselveiligheid in het gedrang komt. Dringende actie is noodzakelijk om de tekortkomingen op korte termijn te herstellen. Onderzoek de oorzaak en omvang van de tekortkomingen zodat u gepaste en afdoende maatregelen kunt nemen.
Rood (< 55) betekent dat er onvoldoende beheersing en borging is, de voedselveiligheid is hierdoor ernstig in gevaar gebracht. Er moet direct actie genomen worden om dit te herstellen. Onderzoek de oorzaak en omvang van de tekortkomingen zodat u gepaste en afdoende maatregelen kunt nemen.

Presentaties van Welzijn de Kempen en Voedselbank Bergeijk

In januari 2021 is het nieuwe armoedebeleid in de Kempengemeenten van kracht geworden. Doel is de financiële draagkracht van mensen met een laag inkomen te vergroten. Maar waar hebben wij het dan over?
Even een paar feiten: in De Kempen hebben 4% van alle huishoudens een langdurig laag inkomen. Dan hebben we het over 2.820 huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Voor een alleenstaande ouder met kinderen is dit 70% van het netto minimumloon, aangevuld met het kindgebonden budget. In de praktijk is dit geen vetpot.
Al je de beleidsnota armoedebestrijding leest dan zijn er volop regelingen en initiatieven. In de praktijk zien we helaas dat teveel mensen slechts beperkt een beroep doen op de regelingen die er zijn. En wist u dat één op de drie mensen met problematische schulden ZZP’er is?

Rondom dit onderwerp organiseert GroenLinks-PvdA in Bergeijk op 20 mei om 20.00 uur een, voor iedereen toegankelijke, online bijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst hoor je van mensen die dicht bij de praktijk staan wat de effecten van ons armoedebeleid zijn. Voedselbank Bergeijk en Thuisadministratie van Welzijn De Kempen geven hun visie op de uitvoering van armoedebeleid in de praktijk. Het mag een levendige bijeenkomst zijn: interactie wordt toegejuicht.

Aanmelden kan via deze link.

Albert Heijn doneert cadeaukaarten

Per verkochte feeststol heeft Albert Heijn in december 1 euro gedoneerd aan Voedselbanken Nederland, het Rode Kruis en de LINDA.foundation. Deze donatie maakt het mogelijk om alle 43.000 klanten een boodschappenkaart te schenken ter waarde van 15 euro. Met deze kaart kunnen klanten van de voedselbank terecht voor een extraatje naast hun reguliere voedselpakket.

Alle kaarten kunnen vanaf dinsdag 11 mei in de winkel worden gebruikt. De kaarten kunnen worden gebruikt in alle fialen van Albert Heijn en zijn 3 jaar geldig.