Voedselbank verlaagt drempel

Per 17 september 2022

Samenwerkende voedselbanken in Nederland, waar ook voedselbank Bergeijk aan deelneemt, verlagen de drempel voor het krijgen van een voedselpakket. Steeds meer mensen hebben moeite om rond te komen. Bestaande en potentiële klanten komen in de problemen door de gigantische inflatie.

Of je in aanmerking komt voor een voedselpakket hangt af van het besteedbaar bedrag dat je maandelijks overhoudt aan levensonderhoud. Van je inkomsten worden dan eerst bijvoorbeeld de vaste lasten voor huur en water enz. afgetrokken.

Besloten is:

  • het normbedrag per persoon te verhogen van €100,00 naar €110,00;
  • de energiekosten worden meegenomen in de berekening die nu al wordt toegepast;
  • het basisbedrag per huishouden te verhogen van €150,00 naar €190,00.

Bij de klant>criteria vindt u de bedragen en berekeningen die vanaf nu worden gehanteerd.
Denkt u in aanmerking te komen voor een voedselpakket? Stuur dan een mail naar: intake@voedselbankbergeijk.nl. Of bel: 06-58872642.