RABO ClubSupport 2022: stemt U ook op VOEDSELBANK BERGEIJK?


De Rabo ClubSupport aktie 2022 gaat weer van start. Van 5 tot 27 september a.s. mogen alle leden van de Rabobank hun stem(men) weer uitbrengen op een club of vereniging die men een warm hart toedraagt en/of waarvan men vindt dat deze een belangrijke functie vervult binnen de Bergeijkse gemeenschap.
Wij willen onze stichting hiervoor nu extra onder de aandacht brengen, gelet op de momenteel steeds maar stijgende inflatie en de hoge energieprijzen.
De voedselbank ondersteunt de minder-bedeelde personen en huishoudens in Bergeijk door het wekelijks gratis beschikbaar stellen van voedselpakketten; voedsel dat lokaal, regionaal en landelijk wordt ingezameld. Hiermee leveren we naast armoedebestrijding ook een bijdrage aan het tegengaan van voedselverspilling.
Wij zijn een 100% vrijwilligers-organisatie die, naast eigen akties, haar bestaansrecht hoofdzakelijk ontleent aan giften van particulieren en bedrijven. De ClubSupport-aktie van de Rabobank is hierin voor ons dan ook erg belangrijk.
Bent U nog géén lid van de Rabobank en wilt U toch uw stem op ons uitbrengen, vraag dan nog snel uw lidmaatschap aan. Dat kan digitaal via de Rabo-app of via Rabo Online Bankieren.
Wij hopen op uw stem te mogen rekenen. Onze cliënten zijn U hiervoor erg dankbaar.
Bestuur Stichting Voedselbank Bergeijk