Donatie aardappelen en uien

Leendert en Nicoline van Wijk uit de Pielis zijn vaste leveranciers van supermarkten zoals PLUS in Luyksgestel.
Maar zij hebben ook oog voor anderen in onze samenleving en doneren daarom regelmatig aan de voedselbank. Ook nu weer zoals op bijgaande foto is te zien.
Leendert en Nicoline super bedankt namens alle cliënten van de voedselbank.

Winnaar kerstpuzzel doneert aan voedselbank

De winnaar van de kerstpuzzel in de Eyckelbergh heeft de prijs, een minuut gratis winkelen bij de Jumbo, gedoneerd aan de voedselbank. De prijs werd omgezet in verse groenten en fruit. Juist in deze periode van het jaar is de aanvoer van groenten en fruit schaars. Dit betekent dus een zeer welkome aanvulling op de wekelijkse voedselpakketten die de voedselbank aan inwoners van Bergeijk uitgeeft.
Wij bedanken de winnaar van de kerstpuzzel voor dit barmhartige gebaar.

Rabo ClubSupport 2020


STICHTING VOEDSELBANK BERGEIJK
bedankt Rabobank de Kempen en al haar leden, die hun stem hebben uitgebracht op Stichting Voedselbank Bergeijk.
De Rabo ClubSupport aktie 2020 is door Uw stem voor ons dit jaar weer een groot succes geworden.
Mede namens onze cliënten nogmaals hartelijk dank hiervoor.
Bestuur Stichting Voedselbank Bergeijk

Helpt U ook mee?

De voorspelling is dat de Voedselbanken door de problemen van Covid -19 meer klanten krijgen. Omdat we door Covid -19 niet aanwezig kunnen zijn bij acties van de Voedselbank Bergeijk vragen wij u via deze weg om hulp.
DE (Douwe Egberts ) is een actie gestart voor de voedselbanken. Voor het inleveren van DE waardepunten krijgen we pakken koffie. Helpt U ook mee? De vorige actie heeft 116 pakken koffie opgeleverd.

Inleveren DE waardepunten bij:

  • Bakkerij van Heeswijk Luyksgestel van maandag 30 november tot maandag 14 december
  • Bakkerij van Heeswijk Bergeijk van maandag 30 november tot maandag 14 december.
  • Super Riethoven van donderdag 17 december tot donderdag 24 december.
    Voedselacties van de Voedselbank Bergeijk.
  • Fitclub de Paal van 30 november tot 14 december
  • Jumbo Bergeijk van 3 december tot 10 december
  • Super Riethoven van 17 december tot 24 december
  • U kunt door u gekochte artikelen bij de uitgang van de winkel in de daarvoor bestemde kar van de Voedselbank doneren.

Bij Fitclub de Paal kunt u meegebrachte artikelen op een tafel leggen.
U kunt ook voedsel afgeven bij de hoofdingang van het Aquino Huis, Dr.Rauppstraat 52 Bergeijk op werkdagen binnen kantoor uren.
Wij ontvangen graag lang houdbare producten zoals: houdbare melk, pasta, rijst, en ingeblikte
groente/fruit/vis/soep.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw donatie.
Fijne feestdagen en een gezond jaar gewenst.

RABO ClubSupport 2020

Stemt U ook op VOEDSELBANK BERGEIJK?

De Rabo ClubSupport aktie 2020 gaat weer van start. Binnenkort mogen alle leden van de Rabobank hun stem(men) gaan uitbrengen op een club of vereniging die men een warm hart toedraagt en/of waarvan men vindt dat deze een belangrijke functie vervult binnen de Bergeijkse gemeenschap.

Wij willen ook dit jaar onze stichting hiervoor weer onder de aandacht brengen.

De voedselbank ondersteunt de minder-bedeelde (ónder bijstandsniveau!) personen en huishoudens van Bergeijk (’t Hof, ’t Loo, Weebosch, Luijksgestel, Westerhoven en Riethoven) met het wekelijks gratis beschikbaar stellen van voedselpakketten; voedsel dat lokaal, regionaal en landelijk wordt ingezameld. Hiermee leveren we naast armoedebestrijding ook een bijdrage aan het tegengaan van voedselverspilling.

Wij zijn een 100% vrijwilligers-organisatie die, naast eigen akties, haar bestaansrecht hoofdzakelijk ontleent aan giften van particulieren en bedrijven. De ClubSupport-aktie van de Rabobank is hierin voor ons dan ook erg belangrijk.

Voor het uitbrengen van uw stem vindt U ons  in het overzicht van kerkdorp ‘t Hof.

Bent U nog géén lid van de Rabobank en wilt U toch uw stem op ons uitbrengen, vraag dan nog snel uw lidmaatschap aan. Dat kan digitaal op www.rabobank.nl (lid-worden) of bij  het plaatselijke Rabobank-kantoor.

Wij hopen op uw stem te mogen rekenen. Onze cliënten zullen U erg dankbaar zijn.

Bestuur Stichting Voedselbank Bergeijk

Nieuwe koel- en vriescel voor voedselbank

Bergeijk, 21 september 2020

Een koel- en vriesvoorziening zijn onontbeerlijk voor een voedselbank. Dit is noodzaak om de houdbaarheid van producten te verlengen en de voedselveiligheid te waarborgen.
Bij de start in 2015 had voedselbank Bergeijk onvoldoende middelen om een nieuwe koel- en vriescel aan te kopen. Daarom werd destijds volstaan met 2e hands materiaal.
De huidige installatie vertoonde inmiddels veel storingen waardoor herhaaldelijk goed voedsel vernietigd diende te worden. Daarom ging het bestuur van de voedselbank Bergeijk op zoek naar investeerders voor een volledig nieuwe koel-/vriescel.
En dat is gelukt. Voedselbanken Nederland en het Oranje Fonds hebben een bijdrage toegezegd. Voedselbanken Nederland draagt 50% van de kosten. Het Oranjefonds een bedrag van €7500,00. Het resterende deel heeft de voedselbank zelf gespaard. En dat betekende dat tot aanschaf van een nieuwe installatie kon worden overgegaan. Inmiddels is de nieuwe installatie geplaatst en in werking.
Wij danken Voedselbanken Nederland en Stichting Oranje Fonds voor de bijdrage.

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Bedankt namens de Voedselbank

De vrijwilligers van de voedselbank Bergeijk bedanken de parochianen van Bergeijk van harte voor de steun die zij mochten ontvangen bij de uitbraak van het coronavirus. Zoals ook elders in het land verminderde de aanvoer van producten. Gelukkig was de situatie in Bergeijk niet zo erg als in met name de grote steden. Maar de wekelijkse aanvoer van producten nam stevig af. Met de hulp van de parochie zijn wij in staat gebleken om de inhoud van de wekelijkse voedselpakketten voor onze cliënten op peil te houden.
Onze cliënten waren daar erg blij mee en spraken bij herhaling hun dankbaarheid uit voor het feit dat de voedselbank Bergeijk haar werkzaamheden bleef voortzetten en daarbij ook nog wekelijks mooie pakketten uit bleef delen.
Het is fijn dat wij binnen onze gemeente onze naasten, die het wat minder hebben, zo hebben kunnen bijstaan. Op dit moment is de aanvoer van de producten weer redelijk hersteld en bereiken wij het niveau van voor de uitbraak van corona. Uw extra bijdrage is op dit moment dan ook niet meer nodig. Mocht dit in de toekomst wel weer nodig zijn dan doen wij graag weer een beroep op u.
Voor dit moment rest ons niets anders dan namens alle vrijwilligers en cliënten nogmaals hartelijk dank te zeggen voor uw steun en medeleven.

Namens alle vrijwilligers en cliënten van de voedselbank

Voedselbank Bergeijk behoudt groene status

Bergeijk, 12 juni 2020

Op 12 juni 2020 ontving de voedselbank bezoek van een inspecteur van de Houwers Groep. Deze inspecteert voor de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit de voedselveiligheid bij de voedselbank.
Er werd tijdens de inspectie op 15 rubrieken getest. De inspecteur had slechts één opmerking. Er waren 4 punten  aftrek omdat bij een krat de ingevroren groenten nog niet waren gemarkeerd met een houdbaarheidssticker. Voor de rest bleek alles weer prima in orde.

Voedselbank Bergeijk behaalt hoge score van 96 (van 100).

Groen (score 90-100)
betekent dat de basisvoorwaarden en processtappen uit de hygiënecode binnen de voedselbank goed bekend zijn, er is kennis van zaken wat betreft  voedselveiligheid, men is voldoende alert op tekortkomingen en neemt initiatief om te corrigeren. Door het oppakken van de verbeterpunten uit het rapport blijft de HACCP binnen de voedselbank geborgd.

Oprijplaat voor Rolcontainers

Geschenk van Sengers Metaal uit Luyksgestel

Al jaren moesten de vrijwilligers van de voedselbank alle ladingen ingezameld voedsel met de hand binnendragen in de voedselbank. Dit was soms arbeidsintensief en zwaar.
Gelukkig kwam Sengers Metaal uit Luyksgestel ons te hulp en schonk die een mooie oprijplaat voor onder andere rolcontainers.
Onze vrijwilligers zijn erg blij met deze aanpassing. En wij bedanken Sengers Metaal dan ook uitbundig.