Inspectie Voedsel- en Waren Autoriteit

Stichting Voedselbank Bergeijk is op 28-05-2021 onaangekondigd bezocht door een inspecteur van de Houwersgroep. De Houwersgroep inspecteert namens de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) op de hygiënecode.
Lees hier het volledige rapport.

Score in dit rapport 100:

Groen (90-100) betekent dat de basisvoorwaarden en processtappen uit de hygiënecode binnen uw bedrijf goed bekend zijn, er is kennis van zaken wat betreft voedselveiligheid, men is voldoende alert op tekortkomingen en neemt initiatief om te corrigeren. Door het oppakken van de verbeterpunten uit het rapport blijft de HACCP binnen uw bedrijf geborgd.
Groen (80-90) betekent dat de basisvoorwaarden en processtappen uit de hygiënecode beheerst worden, een aantal punten zijn voor verbetering vatbaar. Het in actie komen om verbeteringen door te voeren is noodzakelijk om de voedselveiligheid te waarborgen.
Oranje (55-79) betekent dat er tekortkomingen zijn die er toe kunnen leiden dat de voedselveiligheid in het gedrang komt. Dringende actie is noodzakelijk om de tekortkomingen op korte termijn te herstellen. Onderzoek de oorzaak en omvang van de tekortkomingen zodat u gepaste en afdoende maatregelen kunt nemen.
Rood (< 55) betekent dat er onvoldoende beheersing en borging is, de voedselveiligheid is hierdoor ernstig in gevaar gebracht. Er moet direct actie genomen worden om dit te herstellen. Onderzoek de oorzaak en omvang van de tekortkomingen zodat u gepaste en afdoende maatregelen kunt nemen.