Presentaties van Welzijn de Kempen en Voedselbank Bergeijk

In januari 2021 is het nieuwe armoedebeleid in de Kempengemeenten van kracht geworden. Doel is de financiële draagkracht van mensen met een laag inkomen te vergroten. Maar waar hebben wij het dan over?
Even een paar feiten: in De Kempen hebben 4% van alle huishoudens een langdurig laag inkomen. Dan hebben we het over 2.820 huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Voor een alleenstaande ouder met kinderen is dit 70% van het netto minimumloon, aangevuld met het kindgebonden budget. In de praktijk is dit geen vetpot.
Al je de beleidsnota armoedebestrijding leest dan zijn er volop regelingen en initiatieven. In de praktijk zien we helaas dat teveel mensen slechts beperkt een beroep doen op de regelingen die er zijn. En wist u dat één op de drie mensen met problematische schulden ZZP’er is?

Rondom dit onderwerp organiseert GroenLinks-PvdA in Bergeijk op 20 mei om 20.00 uur een, voor iedereen toegankelijke, online bijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst hoor je van mensen die dicht bij de praktijk staan wat de effecten van ons armoedebeleid zijn. Voedselbank Bergeijk en Thuisadministratie van Welzijn De Kempen geven hun visie op de uitvoering van armoedebeleid in de praktijk. Het mag een levendige bijeenkomst zijn: interactie wordt toegejuicht.

Aanmelden kan via deze link.