Donatie basisschool de Zonnesteen Koningsspelen 2017

De basisscholen in Bergeijk namen ook in 2017 deel aan de Koningsspelen. Deze werden gehouden op het sportpark in Bergeijk.

Basisschool de Zonnesteen startte de dag met een gezond ontbijt voor alle kinderen van de school, zodat zij voldoende energie hadden om de hele dag fijn te bewegen en samen te spelen.

Aan het einde van het ontbijt was er nog van alles over, zoals brood, boter, beleg, appels enzovoort. De basisschool vond het een goed idee om dit ter beschikking te stellen aan de klanten van de voedselbank, zodat die een dag later ook van een heerlijk ontbijt konden genieten.

Namens alle klanten van de voedselbank bedankt.

Webtraining Basiskennis Voedselveiligheid Voedselbanken 2017

Binnenkort volgen de vrijwilligers van voedselbank Bergeijk de vernieuwde web-training “Basiskennis Voedselveiligheid Voedselbanken 2017”. De training is aangepast aan het nieuwe Handboek Voedselveiligheid 2017. Het is een compacte training die in 6 hoofdstukken de belangrijkste onderwerpen behandelt.

Rabobank Clubkas Campagne Wat gaat U doen met uw laatste stem?

De Rabobank Clubkas Campagne is recent weer van start gegaan. In het kader hiervan zouden we graag onze stichting onder de aandacht willen brengen. Stichting Voedselbank Bergeijk richt zich met name op de armste (ónder bijstandsniveau!) huishoudens in Groot Bergeijk door het gratis beschikbaar stellen van wekelijkse voedselpakketten. Voedsel dat niét wordt gekocht maar gratis beschikbaar wordt gesteld en lokaal, regionaal en landelijk wordt ingezameld. Daarmee leveren we tevens een bijdrage aan het tegengaan van voedselverspilling.

Wij zijn een 100% vrijwilligersorganisatie, die voor wat betreft de exploitatie, haar bestaansrecht volledig ontleent aan giften van particulieren en bedrijven & instellingen en aan eigen acties.

De Rabobank Clubkas Campagne levert hierin een belangrijke bijdrage. Hierbij mogen alle leden van de bank binnenkort weer een vijftal stemmen uitbrengen, maximaal twee per club, vereniging of stichting, waarmee ze deze dan financieel kunnen ondersteunen.

Maar dan kan zich de situatie voordoen dat U nog één uit te brengen stem overhoudt.

Zou U in dat geval dan deze “rest”stem op onze stichting willen uitbrengen?

Wanneer elke 5e stem op ons wordt uitgebracht zijn wij hier enorm mee geholpen.

Bij voorbaat onze hartelijk dank.

Tijdschrift voor kwetsbare kinderen Stichting Kinderfondsen (drie pijlers: school, sport, vrije tijd)

Vanaf juni 2017

Stichting Kinderfondsen treft, na een succesvolle test, voorbereidingen om een tijdschrift uit te geven voor kwetsbare kinderen. Naar verwachtingen komt de eerste editie in juni. Hun plan is om een stapel tijdschriften naar elke voedselbank te sturen zodat elke voedselbank zelf tijdschriften kan meegeven aan ouders. Dat kan door de tijdschriften op een centrale plek neer te leggen (‘zelf pakken”) of door ze in een pakket te stoppen. 

Kempendienst te Eersel Gezamenlijke dienst van de protestantse kerken in de Kempen

De protestantse gemeenten (PKN) van Bergeijk, Bladel en Hoogeloon-Eersel houden op zondag 12 maart een gezamenlijke dienst in het protestantse kerkje te Eersel, Markt 38. Voorganger is ds. Chris Mondt. De opbrengst van de collecte is bestemd voor de voedselbank in Bergeijk. Ook bijdragen in natura (houdbare levensmiddelen) zijn van harte welkom. Aanvang 10.00 uur. Na afloop kunnen wij nog wat napraten en een kopje koffie/thee drinken in de Klepel naast het kerkgebouw.
Informatie: tel. 0497-383550.

Bron: de Eyckelbergh van 8 maart 2017.

Statiegeld actie Jumbo Stephan de Groot

Afgelopen maand mochten wij weer gebruik maken van de statiegeld box bij de Jumbo in Bergeijk. 
Gulle gevers bij de Jumbo: hartelijk dank voor uw donatie. 

Basisschool De Ster straalt voor de Voedselbank Leerlingen, ouders en leerkrachten zamelen geld in

Door Teun van Uijtregt

De leerlingen van basisschool De Ster in Westerhoven hebben zich rond de feestdagen van hun beste kant laten zien. Op dinsdag 20 december werd een kerstmarkt gehouden waar in verschillende kraampjes diverse (zelfgemaakte) producten werden aangeboden. Met de hulp van ouders werden er ook kleine versnaperingen tegen een nog kleinere prijs aangeboden.
Door leerlingen en het team van basisschool De Ster is besloten de opbrengst van deze kerstmarkt te doneren aan Voedselbank Bergeijk, en dan met name aan de kinderen die indirect gebruikmaken van de Voedselbank. “Wij werken uitsluitend met mensen uit de gemeente Bergeijk en de helft van deze mensen zijn kinderen”, aldus Voedselbankvoorzitter Bèr Timmermans. “De donatie zal dan ook op gepaste wijze aan deze groep kinderen besteed worden.”
Dinsdag 31 januari werd Timmermans uitgenodigd op De Ster om een cheque met het opgehaalde bedrag in ontvangst te nemen uit handen van schooldirecteur Stan Schilleman. Op ludieke manier werd het bedrag onthuld door leerlingen. Eén voor één werden A4-tjes omgedraaid waardoor het opgehaalde bedrag zichtbaar werd. Maar liefst 1187,80 is door de kinderen, leraren en ouders van basisschool De Ster bij elkaar gesprokkeld.
Timmermans was blij verguld met het enorme bedrag dat tevoorschijn kwam. “Fantastisch om te zien hoe een actie van kinderen zoveel directe steun kan geven aan kinderen die het minder goed hebben. Namens onze cliënten wil ik een dikke merci uitspreken voor iedereen die er aan heeft bijgedragen dat deze actie zo’n enorm succes is geworden. Nogmaals bedankt.”

2016 succesvol jaar voor Voedselbank Bergeijk Een terugblik

Door Teun van Uijtregt

Vorige week beloofden wij u al terug te kijken op 2016, het eerste volledige kalenderjaar dat Voedselbank Bergeijk operationeel was. Een jaar waarin het aantal cliënten schommelde rond de vijfentwintig gezinnen waarin 57 personen. Dit aantal is hoger geweest maar de daling past in de landelijke trend dat het aantal mensen dat een beroep doet op de Voedselbank iets af neemt.

Voorzitter Bèr Timmermans, vanaf de oprichting actief bij de Voedselbank Bergeijk, kan niet anders dan 2016 een geslaagd jaar te noemen. “Wij gebruiken daarvoor de vier pijlers klanten, voedsel, middelen en geld. Op ieder van de vier onderdelen scoren we een ruime voldoende. Het aantal cliënten/gezinnen is wat afgenomen en nu redelijk stabiel iets boven de twintig. Voedsel hebben we voldoende, onder meer door lokale hulp maar zeker ook vanuit het regionaal distributiecentrum in Eindhoven.”

Dat de uitgifte van de voedselpakketten en de daaraan voorafgaande logistiek al ruim een jaar goed loopt, komt grotendeels op het conto van de betrokken vrijwilligers. “Een hechte groep mensen die goed op elkaar is ingespeeld. Duidelijke taakverdeling en een positieve instelling zijn daarbij echt het fundament waarop Voedselbank Bergeijk steunt”, aldus Timmermans. “Daarnaast is en blijft het noodzaak om ook financiële middelen te blijven genereren, al is het alleen maar om de brandstof en verzekering te betalen voor de wagens die het voedsel ophalen.”

De toekomst ziet er dan ook rooskleurig uit voor Voedselbank Bergeijk. Er zijn twee momenten die Timmermans nog even wil belichten uit 2016. “Uiteraard de komst van onze koelwagen. Gesponsord door landelijke Fondsen. Hiermee zijn de mogelijkheden voor voedseltransport vele malen groter, waardoor de diversiteit van de uit te reiken pakketten ook breder wordt.” “En ook het behalen van het certificaat voor voedselveilig werken. Hiermee voldoen wij helemaal aan de eisen die de Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) aan ons stelt.