Teutenmarkten 2017 in Bergeijk Ook de Voedselbank doet mee

De voedselbank Bergeijk is aanwezig op de Teutenmarkten op 18 juli, 1 augustus en 15 augustus. Tijdens de markten zullen medewerkers van de voedselbank een loterij houden om daarmee geld te genereren voor de bedrijfsvoering van de voedselbank. Prijzen zijn door de Bergeijkse Middenstand ter beschikking gesteld.

Rabobank Clubkas Campagne 2017 Bedankt voor uw stem

Maar liefst 15.276 leden hebben  van 6 tot en met 30 april 2017 vijf stemmen uitgebracht op 827 deelnemende verenigingen. Er werden 228 stemmen uitgebracht op de voedselbank Bergeijk. De eerste 50 stemmen waren €3,50 per stuk waard. De volgende stemmen allemaal €2,10. In totaal heeft de actie dus €548,50 opgeleverd. Wij danken Rabobank de Kempen en alle stemmers van de voedselbank voor dit resultaat.

Voor iedereen die ons nodig heeft Het kan ook U overkomen


Voedselbank Bergeijk trekt erop uit

Door Teun van Uijtregt

Voedselbank Bergeijk trekt er de komende tijd op uit om binnen de kernen van onze mooie gemeente nog meer mensen bekend te maken met het bestaan van de Voedselbank.
Het klantenbestand van de Voedselbank is vorig jaar, 2016, gedaald. Dit is een landelijke trend en lijkt erop te duiden dat steeds minder mensen in aanmerking komen voor een pakket van de Voedselbank. Niets is echter minder waar. “Een landelijk onderzoek toont aan dat slechts 15 tot 20 procent van de gezinnen die aan de criteria voldoen, ook daadwerkelijk gebruik maken van onze diensten”, vertelt Bèr Timmermans, voorzitter van Voedselbank Bergeijk. “Dit betekent dat er nogal wat gezinnen zijn die ons niet willen of weten te vinden.”
Om meer bekendheid te genereren wordt de komende tijd geflyerd en worden posters opgehangen. Deze zijn ontworpen door Voedselbank Leiden en door het bestuur van Voedselbank Bergeijk omarmd en overgenomen. “Door bij buurthuizen, scholen en huisartsen onze posters op te hangen, hopen wij gezinnen die in aanmerking komen voor een voedselpakket over de streep te trekken. De drempel om deel te nemen moet omlaag, deze mensen hebben het niet breed en een wekelijks pakket voedsel kan daarin wat verlichting brengen”, aldus Timmermans.
Landelijk onderzoek van onder meer Een Vandaag toont aan dat mensen die gebruik maken van de diensten van de Voedselbank financieel verlichting ondervinden en daarnaast helpt het in veel gevallen om uit een sociaal isolement te komen. Des te meer reden voor mensen die aan de criteria voldoen, om zich aan te melden voor een voedselpakket. Timmermans: “We hebben meer dan genoeg om deze gezinnen te helpen. Met deze nieuwe campagne hopen we hen over de streep te kunnen trekken.”

Donatie basisschool de Zonnesteen Koningsspelen 2017

De basisscholen in Bergeijk namen ook in 2017 deel aan de Koningsspelen. Deze werden gehouden op het sportpark in Bergeijk.

Basisschool de Zonnesteen startte de dag met een gezond ontbijt voor alle kinderen van de school, zodat zij voldoende energie hadden om de hele dag fijn te bewegen en samen te spelen.

Aan het einde van het ontbijt was er nog van alles over, zoals brood, boter, beleg, appels enzovoort. De basisschool vond het een goed idee om dit ter beschikking te stellen aan de klanten van de voedselbank, zodat die een dag later ook van een heerlijk ontbijt konden genieten.

Namens alle klanten van de voedselbank bedankt.

Webtraining Basiskennis Voedselveiligheid Voedselbanken 2017

Binnenkort volgen de vrijwilligers van voedselbank Bergeijk de vernieuwde web-training “Basiskennis Voedselveiligheid Voedselbanken 2017”. De training is aangepast aan het nieuwe Handboek Voedselveiligheid 2017. Het is een compacte training die in 6 hoofdstukken de belangrijkste onderwerpen behandelt.

Rabobank Clubkas Campagne Wat gaat U doen met uw laatste stem?

De Rabobank Clubkas Campagne is recent weer van start gegaan. In het kader hiervan zouden we graag onze stichting onder de aandacht willen brengen. Stichting Voedselbank Bergeijk richt zich met name op de armste (ónder bijstandsniveau!) huishoudens in Groot Bergeijk door het gratis beschikbaar stellen van wekelijkse voedselpakketten. Voedsel dat niét wordt gekocht maar gratis beschikbaar wordt gesteld en lokaal, regionaal en landelijk wordt ingezameld. Daarmee leveren we tevens een bijdrage aan het tegengaan van voedselverspilling.

Wij zijn een 100% vrijwilligersorganisatie, die voor wat betreft de exploitatie, haar bestaansrecht volledig ontleent aan giften van particulieren en bedrijven & instellingen en aan eigen acties.

De Rabobank Clubkas Campagne levert hierin een belangrijke bijdrage. Hierbij mogen alle leden van de bank binnenkort weer een vijftal stemmen uitbrengen, maximaal twee per club, vereniging of stichting, waarmee ze deze dan financieel kunnen ondersteunen.

Maar dan kan zich de situatie voordoen dat U nog één uit te brengen stem overhoudt.

Zou U in dat geval dan deze “rest”stem op onze stichting willen uitbrengen?

Wanneer elke 5e stem op ons wordt uitgebracht zijn wij hier enorm mee geholpen.

Bij voorbaat onze hartelijk dank.

Tijdschrift voor kwetsbare kinderen Stichting Kinderfondsen (drie pijlers: school, sport, vrije tijd)

Vanaf juni 2017

Stichting Kinderfondsen treft, na een succesvolle test, voorbereidingen om een tijdschrift uit te geven voor kwetsbare kinderen. Naar verwachtingen komt de eerste editie in juni. Hun plan is om een stapel tijdschriften naar elke voedselbank te sturen zodat elke voedselbank zelf tijdschriften kan meegeven aan ouders. Dat kan door de tijdschriften op een centrale plek neer te leggen (‘zelf pakken”) of door ze in een pakket te stoppen. 

Kempendienst te Eersel Gezamenlijke dienst van de protestantse kerken in de Kempen

De protestantse gemeenten (PKN) van Bergeijk, Bladel en Hoogeloon-Eersel houden op zondag 12 maart een gezamenlijke dienst in het protestantse kerkje te Eersel, Markt 38. Voorganger is ds. Chris Mondt. De opbrengst van de collecte is bestemd voor de voedselbank in Bergeijk. Ook bijdragen in natura (houdbare levensmiddelen) zijn van harte welkom. Aanvang 10.00 uur. Na afloop kunnen wij nog wat napraten en een kopje koffie/thee drinken in de Klepel naast het kerkgebouw.
Informatie: tel. 0497-383550.

Bron: de Eyckelbergh van 8 maart 2017.