Rabobank Clubkas Campagne Wat gaat U doen met uw laatste stem?

De Rabobank Clubkas Campagne is recent weer van start gegaan. In het kader hiervan zouden we graag onze stichting onder de aandacht willen brengen. Stichting Voedselbank Bergeijk richt zich met name op de armste (ónder bijstandsniveau!) huishoudens in Groot Bergeijk door het gratis beschikbaar stellen van wekelijkse voedselpakketten. Voedsel dat niét wordt gekocht maar gratis beschikbaar wordt gesteld en lokaal, regionaal en landelijk wordt ingezameld. Daarmee leveren we tevens een bijdrage aan het tegengaan van voedselverspilling.

Wij zijn een 100% vrijwilligersorganisatie, die voor wat betreft de exploitatie, haar bestaansrecht volledig ontleent aan giften van particulieren en bedrijven & instellingen en aan eigen acties.

De Rabobank Clubkas Campagne levert hierin een belangrijke bijdrage. Hierbij mogen alle leden van de bank binnenkort weer een vijftal stemmen uitbrengen, maximaal twee per club, vereniging of stichting, waarmee ze deze dan financieel kunnen ondersteunen.

Maar dan kan zich de situatie voordoen dat U nog één uit te brengen stem overhoudt.

Zou U in dat geval dan deze “rest”stem op onze stichting willen uitbrengen?

Wanneer elke 5e stem op ons wordt uitgebracht zijn wij hier enorm mee geholpen.

Bij voorbaat onze hartelijk dank.