Criteria Geldend vanaf 1 januari 2019


Criteria en de bedragen die gelden voor nieuwe aanvragen of verlenging van de lopende aanvraag.

Hoofdlijn:
Het criterium voor het verkrijgen van een voedselpakket is gebonden aan een maximumbedrag leefgeld per maand. Men komt in aanmerking als er maximaal € 135,00 per gezin + €90,00 per gezinslid aan leefgeld overblijft.

Voorbeelden:

  • een alleenstaande beschikt over maximaal €225,00 (€135,00 + 1x €90,00) aan leefgeld
  • een 2-persoons huishouden beschikt over maximaal €315,00 (€135,00 + 2x €90,00) aan leefgeld
  • een echtpaar met twee kinderen beschikt over maximaal € 495,00 (€135,00 + 4x €90,00) aan leefgeld.

Bij de berekening van het leefgeld worden de vaste lasten afgetrokken, zoals huur, energie, verzekeringen en aflossingen aan schulden. Kosten voor bijvoorbeeld een autoverzekering, huisdieren, schulden aan familie of vrienden, krant en tuin worden niet meegerekend.

Er kunnen redenen zijn om af te wijken van deze criteria.

Zie Toekenningscriteria 2019

Het document “Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket per 1 januari 2019” wordt op een later moment gepubliceerd.