Voedselveiligheid Conform Handboek Voedselveiligheid 2016

De voedselbank Bergeijk hecht grote waarde aan de voedselveiligheid. Voedsel moet van goede kwaliteit zijn en aan alle eisen voldoen. Deelnemers aan de voedselbank kunnen er op vertrouwen dat er alles aan gedaan wordt om de veiligheid van het voedsel te waarborgen. Alle vrijwilligers van de voedselbank Bergeijk zijn getraind en gecertificeerd op het gebied van voedselveilig werken.

Handboek voedselveiligheid
De Voedselbank Bergeijk handelt bij het naleven van de voedselveiligheid conform het handboek Voedselveiligheid van de Voedselbanken Nederland 2016. 
Dit handboek is gebaseerd op de CBL- Hygiënecode en het Informatieblad 76 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (december 2016).
 In dit handboek wordt gelet op de volgende punten:
1. Persoonlijke hygiëne
2. Koelketen borging
3. Kwaliteit
4. Ompakken en portioneren
5. Schoonmaken / ongedierte bestrijding
6. Calamiteiten en Recall
 
Documenten