Nieuwe koel- en vriescel voor voedselbank

Bergeijk, 30 juli 2020

Bij de start in 2015 had de voedselbank Bergeijk onvoldoende middelen om een nieuwe koel- en vriescel aan te kopen. Daarom werd volstaan met 2e hands materiaal. Een koel- en vriescel zijn noodzakelijk om de voedselveiligheid van veel van de verkregen producten te kunnen waarborgen.
Doordat de huidige installatie inmiddels veel storingen gaf en omdat daardoor goed voedsel vernietigd diende te worden, is getracht om investeerders te vinden voor een geheel nieuwe koel-/vriescel.
En dat is gelukt. Voedselbanken Nederland en het Oranjefonds hebben toegezegd een bijdrage te leveren. Samen maar liefst 81% van de kosten. Het resterende deel heeft de voedselbank inmiddels zelf gespaard. En dat betekent dat tot aanschaf van een nieuwe installatie kan worden overgegaan.
Wij danken Voedselbanken Nederland en Stichting Oranje Fonds voor de bijdrage.
Na de zomervakantie wordt e.e.a. gerealiseerd.