2016 succesvol jaar voor Voedselbank Bergeijk Een terugblik

Door Teun van Uijtregt

Vorige week beloofden wij u al terug te kijken op 2016, het eerste volledige kalenderjaar dat Voedselbank Bergeijk operationeel was. Een jaar waarin het aantal cliënten schommelde rond de vijfentwintig gezinnen waarin 57 personen. Dit aantal is hoger geweest maar de daling past in de landelijke trend dat het aantal mensen dat een beroep doet op de Voedselbank iets af neemt.

Voorzitter Bèr Timmermans, vanaf de oprichting actief bij de Voedselbank Bergeijk, kan niet anders dan 2016 een geslaagd jaar te noemen. “Wij gebruiken daarvoor de vier pijlers klanten, voedsel, middelen en geld. Op ieder van de vier onderdelen scoren we een ruime voldoende. Het aantal cliënten/gezinnen is wat afgenomen en nu redelijk stabiel iets boven de twintig. Voedsel hebben we voldoende, onder meer door lokale hulp maar zeker ook vanuit het regionaal distributiecentrum in Eindhoven.”

Dat de uitgifte van de voedselpakketten en de daaraan voorafgaande logistiek al ruim een jaar goed loopt, komt grotendeels op het conto van de betrokken vrijwilligers. “Een hechte groep mensen die goed op elkaar is ingespeeld. Duidelijke taakverdeling en een positieve instelling zijn daarbij echt het fundament waarop Voedselbank Bergeijk steunt”, aldus Timmermans. “Daarnaast is en blijft het noodzaak om ook financiële middelen te blijven genereren, al is het alleen maar om de brandstof en verzekering te betalen voor de wagens die het voedsel ophalen.”

De toekomst ziet er dan ook rooskleurig uit voor Voedselbank Bergeijk. Er zijn twee momenten die Timmermans nog even wil belichten uit 2016. “Uiteraard de komst van onze koelwagen. Gesponsord door landelijke Fondsen. Hiermee zijn de mogelijkheden voor voedseltransport vele malen groter, waardoor de diversiteit van de uit te reiken pakketten ook breder wordt.” “En ook het behalen van het certificaat voor voedselveilig werken. Hiermee voldoen wij helemaal aan de eisen die de Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) aan ons stelt.