Aantal Cliënten in 2017 wederom gedaald

In 2016 werden wekelijks nog gemiddeld 25 pakketten samengesteld, voor 68 personen. In 2017 is het aantal cliënten verder gedaald. Er werden gemiddeld 20 pakketten voor 52 personen samengesteld. Een soortgelijke daling is in geheel Nederland zichtbaar, met uitzondering van de grote steden. Daar is de daling kleiner.