Voortaan eigen keuze bij voedselbank

27-10-2023
Vandaag is de voedselbank gestart met het vrije keuze concept. Dit wil zeggen dat klanten van de voedselbank geen vooraf samengesteld pakket meer ontvangen, maar zelf een keuze mogen maken tussen de aangeboden artikelen.
Dit geldt niet voor diepvriesproducten.

Inspectie Voedsel- en Waren Autoriteit

Score in dit rapport 100:

Stichting Voedselbank Bergeijk is op 16-06-2023 onaangekondigd bezocht door een inspecteur van de Houwersgroep. De Houwersgroep inspecteert namens de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) op de hygiënecode.
Lees hier het volledige rapport.

Groen (90-100) betekent dat de basisvoorwaarden en processtappen uit de hygiënecode binnen uw bedrijf goed bekend zijn, er is kennis van zaken wat betreft voedselveiligheid, men is voldoende alert op tekortkomingen en neemt initiatief om te corrigeren. Door het oppakken van de verbeterpunten uit het rapport blijft de HACCP binnen uw bedrijf geborgd.
Groen (80-90) betekent dat de basisvoorwaarden en processtappen uit de hygiënecode beheerst worden, een aantal punten zijn voor verbetering vatbaar. Het in actie komen om verbeteringen door te voeren is noodzakelijk om de voedselveiligheid te waarborgen.
Oranje (55-79) betekent dat er tekortkomingen zijn die er toe kunnen leiden dat de voedselveiligheid in het gedrang komt. Dringende actie is noodzakelijk om de tekortkomingen op korte termijn te herstellen. Onderzoek de oorzaak en omvang van de tekortkomingen zodat u gepaste en afdoende maatregelen kunt nemen.
Rood (< 55) betekent dat er onvoldoende beheersing en borging is, de voedselveiligheid is hierdoor ernstig in gevaar gebracht. Er moet direct actie genomen worden om dit te herstellen. Onderzoek de oorzaak en omvang van de tekortkomingen zodat u gepaste en afdoende maatregelen kunt nemen.

Donatie van CV de Stekkeraopers

De Stekkeraopers uit Luyksgestel doneerden 75 dozen met voedsel. De klanten van de voedselbank zijn hier heel er blij mee.
Bedankt namens alle klanten.

‘Op een lege maag kan je niet leren’

Albert Heijn houdt van 30 januari tot en met 5 februari een landelijke winkelactie ten behoeve van de voedselbank met als thema:
“Op een lege maag kan je niet leren”.
De productenlijst is voor de voedselbank breder samengesteld dan enkel ontbijtproducten.

Voedselbank Bergeijk is bijzonder gelukkig met deze actie van Albert Heijn. Het aantal gezinnen dat gebruik maakt van de voedselbank is in Bergeijk het afgelopen jaar verdrievoudigd, terwijl het aanbod van voedsel niet is gestegen.

Lijst met producten:
1. AH Halfvolle melk
2. AH Halfvolle chocolademelk
3. AH Luchtige cracker volkoren met rijstbloem
4. AH 100% Pindakaas met stukjes pinda
5. Mueslireep chocolade zero
6. Mueslireep kokos chocolade zero
7. AH gebroken sperziebonen
8. AH kidneybonen
9. AH Ananas stukjes 567 gr

10. AH pastasaus classic
11. AH bio volk penne rigate
12. AH bio volk spaghetti
13. AH pindas ongezouten
14. AH siz romige tomatensoep
15. AH varkens knakworst

Gerardusschool doneert voor voedselbank

Leerlingen van de Gerardusschool in Weebosch hebben in de laatste maand van 2022 een project uitgevoerd waarbij geld en goederen ingezameld werden voor een goed doel.
Dat goede doel werd de voedselbank Bergeijk. En op 23 januari 2023 mocht de voorzitter van de voedselbank Bergeijk een mooi bedrag en een groot pakket aan voedsel in ontvangst nemen. Tevens vuurden de leerlingen ontelbare vragen af op de voorzitter om meer te weten te komen over het werk van de voedselbanken.
Wij bedanken alle leerlingen voor dit gulle gebaar.

Rabo ClubSupport 2022


STICHTING VOEDSELBANK BERGEIJK bedankt Rabobank de Kempen en al haar leden, die hun stem hebben uitgebracht op Stichting Voedselbank Bergeijk.
De Rabo ClubSupport aktie 2022 is door Uw stem voor ons dit jaar weer een groot
succes geworden.
Mede namens onze cliënten nogmaals hartelijk dank hiervoor.
Bestuur Stichting Voedselbank Bergeijk

Geldzorgen

Iedereen gaat meer betalen voor gas en elektriciteit. Daarnaast doet de inflatie daar nog een extra duit bovenop. Niet iedereen slaagt er in de extra kosten te betalen. De gemeente Bergeijk helpt en geeft tips. Lees meer……

Tandheelkundige zorg tot 18 jaar gratis

Onderzoek heeft uitgewezen dat 10 tot 15% van de jeugd tot 18 jaar niet bij de tandarts komt. Hier lijkt vaak een financiële reden aan ten grondslag te liggen. Het Ivoren Kruis attendeert (ouders van) deze groep erop dat tandheelkundige zorg tot 18 jaar gratis is en heeft hiervoor een voorlichtingsposter ontwikkeld. Flyers zijn (binnenkort) verkrijgbaar op de voedselbank.

Voedselbank verlaagt drempel

Per 17 september 2022

Samenwerkende voedselbanken in Nederland, waar ook voedselbank Bergeijk aan deelneemt, verlagen de drempel voor het krijgen van een voedselpakket. Steeds meer mensen hebben moeite om rond te komen. Bestaande en potentiële klanten komen in de problemen door de gigantische inflatie.

Of je in aanmerking komt voor een voedselpakket hangt af van het besteedbaar bedrag dat je maandelijks overhoudt aan levensonderhoud. Van je inkomsten worden dan eerst bijvoorbeeld de vaste lasten voor huur en water enz. afgetrokken.

Besloten is:

  • het normbedrag per persoon te verhogen van €100,00 naar €110,00;
  • de energiekosten worden meegenomen in de berekening die nu al wordt toegepast;
  • het basisbedrag per huishouden te verhogen van €150,00 naar €190,00.

Bij de klant>criteria vindt u de bedragen en berekeningen die vanaf nu worden gehanteerd.
Denkt u in aanmerking te komen voor een voedselpakket? Stuur dan een mail naar: intake@voedselbankbergeijk.nl. Of bel: 06-58872642.

RABO ClubSupport 2022: stemt U ook op VOEDSELBANK BERGEIJK?


De Rabo ClubSupport aktie 2022 gaat weer van start. Van 5 tot 27 september a.s. mogen alle leden van de Rabobank hun stem(men) weer uitbrengen op een club of vereniging die men een warm hart toedraagt en/of waarvan men vindt dat deze een belangrijke functie vervult binnen de Bergeijkse gemeenschap.
Wij willen onze stichting hiervoor nu extra onder de aandacht brengen, gelet op de momenteel steeds maar stijgende inflatie en de hoge energieprijzen.
De voedselbank ondersteunt de minder-bedeelde personen en huishoudens in Bergeijk door het wekelijks gratis beschikbaar stellen van voedselpakketten; voedsel dat lokaal, regionaal en landelijk wordt ingezameld. Hiermee leveren we naast armoedebestrijding ook een bijdrage aan het tegengaan van voedselverspilling.
Wij zijn een 100% vrijwilligers-organisatie die, naast eigen akties, haar bestaansrecht hoofdzakelijk ontleent aan giften van particulieren en bedrijven. De ClubSupport-aktie van de Rabobank is hierin voor ons dan ook erg belangrijk.
Bent U nog géén lid van de Rabobank en wilt U toch uw stem op ons uitbrengen, vraag dan nog snel uw lidmaatschap aan. Dat kan digitaal via de Rabo-app of via Rabo Online Bankieren.
Wij hopen op uw stem te mogen rekenen. Onze cliënten zijn U hiervoor erg dankbaar.
Bestuur Stichting Voedselbank Bergeijk