Coronavirus Aangepaste werkwijze

Het Coronavirus heeft onze gemeente inmiddels ook bereikt. Dit betekent dat de kans op besmetting van cliënten en vrijwilligers groter wordt. Natuurlijk willen wij onze cliënten blijven voorzien van voedsel. Dit is hard nodig.

Op advies van de landelijke en lokale overheden passen wij onze werkwijze echter tot nader order aan:

  • Vanaf nu schenken wij geen koffie en thee meer voor onze cliënten. Het gezamenlijk verblijf in één ruimte wordt afgeraden.
  • Cliënten die verkouden zijn, die hoesten of niezen vragen wij niet naar de voedselbank te komen. Of anderszins, als niemand anders het pakket op kan komen halen, om buiten te blijven. Wij brengen het pakket dan naar buiten.
  • Onze vrijwilligers zullen op gepaste afstand van de cliënten blijven. Dat is niet uit onbeleefdheid, maar om het risico voor zowel vrijwilliger als cliënt zo klein mogelijk te houden.
  • Cliënten wordt gevraagd om na het in ontvangst nemen van het pakket niet langer in of bij de voedselbank te blijven.

Overigens gelden ook nog steeds de algemene voorzorgsmaatregelen:

  • Schud geen handen;
  • Hoest of nies in de elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes;
  • Was regelmatig uw handen;
  • Bij vermoeden van ziekte: Blijf thuis!