Inzameling voedsel door parochie

Creatief in naastenliefde als blijk van solidariteit

Houdbare levensmiddelen inzamelen is één van de manieren om ons medeleven te tonen met hen die het ook op dit gebied niet gemakkelijk hebben.

In samenspraak met de voedselbank van Bergeijk hebben we in onze verschillende kerkdorpen een inzamelpunt georganiseerd met name:
– het portaal van de Hofkerk,
– de pastorie van Westerhoven,
– de kerk van Riethoven,
– het portaal van de kerk van ’t Loo,
– de Heilig Kruiskapel te Luyksgestel en
– de kerk van de Weebosch.
Hierbij vindt U een lijst van gevraagde producten:
Op dit moment hebben we het meest behoefte aan lang houdbare producten:
– Groente of fruit in blik of pot
– Volkorenpasta
– Couscous, zilvervlies- of meergranenrijst
– Peulvruchten uit blik of pot (bijv. bruine bonen, kidneybonen, linzen)
– Houdbare, magere of halvolle zuivelproducten
– olijf- of zonnebloemolie
– Kaas en eieren
Voor de voedselbank zijn verschillende toevoerstromen gestagneerd. Daarom zijn ze heel verheugd met ons aanbod om de 30 gezinnen, waar het in de gemeente Bergeijk om gaat, ook vanuit de kerk hulp te bieden.
De Nederlandse bisschoppen verwoorden het als volgt: Houdbare levensmiddelen inzamelen is een blijk van naastenliefde. Op deze manier kan het gebed des Heren “geef ons heden ons dagelijks brood” een nieuwe en geloofwaardige toepassing krijgen. Ze roepen de gelovigen op om ‘door te delen’ ook concreet solidair te zijn met de kwetsbare groepen in onze samenleving.
Dank voor uw gave en medeleven,
pastoor Luc Buyens