Jaarverslag 2017 Voedselbank Bergeijk Ook in 2017 daling van het aantal gezinnen

Ook in het tweede volle jaar van het bestaan van de voedselbank (2017) zijn wij in staat geweest voldoende voedsel en geld te genereren om wekelijks voedselpakketten uit te reiken aan onze voedselbankklanten.

Dit werd mogelijk gemaakt door de vele leveranciers, sponsoren en donateurs uit onze gemeente. En uiteraard door onze onvermoeibare en enthousiaste vrijwilligers. De ondersteuning is nog steeds geweldig en daar zijn wij erg trots op.

Het aantal gezinnen dat gebruik maakte van de voedselbank daalde van 22 gezinnen in de eerste week naar 18 gezinnen in de laatste week van 2017. Deze dalende trend was, mede door verbetering van de economische situatie, ook landelijk zichtbaar. (Overigens stijgt het aantal gezinnen weer in begin 2018). Wij zien ook veel wisselingen in het klantenbestand. Gezinnen blijven gemiddeld geen jaar bij de voedselbank. Daarna gaan zij weer op eigen kracht verder.

Wilt u meer lezen over de voedselbank: Download ons Jaarverslag 2017