Kempendienst te Eersel Gezamenlijke dienst van de protestantse kerken in de Kempen

De protestantse gemeenten (PKN) van Bergeijk, Bladel en Hoogeloon-Eersel houden op zondag 12 maart een gezamenlijke dienst in het protestantse kerkje te Eersel, Markt 38. Voorganger is ds. Chris Mondt. De opbrengst van de collecte is bestemd voor de voedselbank in Bergeijk. Ook bijdragen in natura (houdbare levensmiddelen) zijn van harte welkom. Aanvang 10.00 uur. Na afloop kunnen wij nog wat napraten en een kopje koffie/thee drinken in de Klepel naast het kerkgebouw.
Informatie: tel. 0497-383550.

Bron: de Eyckelbergh van 8 maart 2017.