Nieuwe normcriteria Voedselbank Verruiming van toelatingscriteria

Door Teun van Uijtregt

Met het aanbreken van 2017 kwam er een einde aan 2016, het eerste volledige kalenderjaar waarin Voedselbank Bergeijk operationeel was. Ook in 2017 zetten bestuur en vrijwilligers van Voedselbank Bergeijk zich onverminderd in om de minderbedeelden binnen onze mooie gemeente te ondersteunen. Volgende week blikken we samen met voorzitter Bèr Timmermans terug op een geslaagd 2016.

De doelstelling van de Voedselbanken blijft het uitreiken van voedselpakketten aan cliënten die het, om wat voor reden dan ook, financieel zwaar hebben. Daarbij geldt echter wel ‘zonder traject geen pakket’. Dit betekent dat cliënten geholpen worden om middels beschikbare kanalen hulp te krijgen bij het oplossen van hun problemen en indien mogelijk, het vinden van werk.

Om in aanmerking te komen voor een pakket gelden er normcriteria waaraan (potentiele) deelnemers moeten voldoen. De normbedragen zijn voor 2017 aangepast. Vanaf 1 januari geldt er een basisbedrag van 120 euro en daarbovenop een bedrag van tachtig euro per persoon. Een gezin bestaande uit twee ouders en twee kinderen komt hiermee op maximaal 440 euro leefgeld. Op de website van Voedselbank Bergeijk en/of Voedselbanken Nederland kun je alle nieuwe normbedragen terugvinden en snel berekenen of je mogelijk in aanmerking komt voor een voedselpakket.