Nieuwe toelatingscriteria Per 1 januari 2020

De Algemene Ledenvergadering van de vereniging van voedselbanken stemde zaterdag 30 november jl. in met het voorstel om de criteria per 1 januari licht te verruimen. Het basisbedrag per huishouden wordt met 5 euro verhoogd tot € 135. Per persoon mag daar  € 95 worden opgeteld. De systematiek, volgens de Nibud minimum-voorbeeldbegroting, blijft gehandhaafd.