Samenwerking met DigiTaalhuis Bergeijk Taal voor het Leven

Het DigiTaalhuis zet zich in om inwoners met een achterstand op het gebied van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden te stimuleren zich te blijven ontwikkelen en daardoor een stapje hoger te komen op de participatieladder. Zij doet dit onder andere door:

  • zich actief in te zetten in het opsporen van lage basisvaardigheden;
  • onderlinge kennis en expertise te delen;
  • permanente deskundigheid van vrijwilligers en professionals te vergroten;
  • Het aanbod laagdrempelig aan te bieden.

 

Stichting Voedselbank Bergeijk ondersteunt dit initiatief en draagt daadwerkelijk bij door het delen van PR-informatie en het faciliteren van een mobiel spreekuur.

DigiTaalhuis Bergeijk en Voedselbank Bergeijk hebben op 9 november 2018 een samenwerkingsovereenkomst getekend.