Tijdschrift voor kwetsbare kinderen Stichting Kinderfondsen (drie pijlers: school, sport, vrije tijd)

Vanaf juni 2017

Stichting Kinderfondsen treft, na een succesvolle test, voorbereidingen om een tijdschrift uit te geven voor kwetsbare kinderen. Naar verwachtingen komt de eerste editie in juni. Hun plan is om een stapel tijdschriften naar elke voedselbank te sturen zodat elke voedselbank zelf tijdschriften kan meegeven aan ouders. Dat kan door de tijdschriften op een centrale plek neer te leggen (‘zelf pakken”) of door ze in een pakket te stoppen.