Toekenningscriteria aangepast Per huishouden slechts 1 pakket

Per 1 januari 2018 zijn de toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket aangepast.
Als basis voor het vaststellen van de toekenningscriteria is uitgegaan van door het NIBUD berekende bedragen voor het basis behoeftepakket: de minimale uitgaven van een zelfstandig huishouden op bijstandsniveau aan onvermijdbare basale zaken zoals voedsel, kleding en wonen.
Ook de uitgaven aan enkele andere moeilijk te 
vermijden posten (bijv. enkele verzekeringen, niet-vergoede ziektekosten en persoonlijke verzorging) zijn meegeteld. Vervolgens is nagegaan welke uitgavenposten nog wel meegewogen moeten worden wanneer we spreken over noodhulp.

De nieuwe normbedragen zijn als volgt vastgesteld:
Basisbedrag per huishouden: € 130,-; per persoon: € 85,-.

De nieuwe normbedragen per maand per gezin worden dan (voorbeelden):
1 persoon was € 200, wordt € 215
2 volwassenen was € 280, wordt € 300
1 volwassene en 1 kind was € 280, wordt € 300
1 volwassene en 2 kinderen was € 360, wordt € 385
2 volwassenen en 2 kinderen was € 440, wordt € 470
1 volwassene en 3 kinderen was € 440, wordt € 470