Voedselbank Bergeijk behoudt groene status

Bergeijk, 12 juni 2020

Op 12 juni 2020 ontving de voedselbank bezoek van een inspecteur van de Houwers Groep. Deze inspecteert voor de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit de voedselveiligheid bij de voedselbank.
Er werd tijdens de inspectie op 15 rubrieken getest. De inspecteur had slechts één opmerking. Er waren 4 punten  aftrek omdat bij een krat de ingevroren groenten nog niet waren gemarkeerd met een houdbaarheidssticker. Voor de rest bleek alles weer prima in orde.

Voedselbank Bergeijk behaalt hoge score van 96 (van 100).

Groen (score 90-100)
betekent dat de basisvoorwaarden en processtappen uit de hygiënecode binnen de voedselbank goed bekend zijn, er is kennis van zaken wat betreft  voedselveiligheid, men is voldoende alert op tekortkomingen en neemt initiatief om te corrigeren. Door het oppakken van de verbeterpunten uit het rapport blijft de HACCP binnen de voedselbank geborgd.