Wat doet u met uw laatste (rest-)stem? Rabobank Clubkas Campagne 2018

De Rabobank Clubkas Campagne 2018 komt er weer aan. In april mogen alle leden van de Rabobank weer in totaal 5 stemmen (maximaal 2 per vereniging) uitbrengen op een club of vereniging die men een warm hart toedraagt.
Wij brengen graag onze stichting onder de aandacht.

Stichting Voedselbank Bergeijk richt zich op de armste (ónder bijstandsniveau!) huishoudens in Groot Bergeijk door het gratis beschikbaar stellen van voedselpakketten; voedsel dat lokaal, regionaal en landelijk wordt ingezameld. Waarmee we tevens een bijdrage leveren aan het tegengaan van voedselverspilling.

Wij zijn een 100% vrijwilligers-organisatie, die naast eigen acties, haar bestaansrecht grotendeels ontleent aan giften van particulieren, bedrijven & instellingen. De Rabobank Clubkas Campagne kan hierin een belangrijke bijdrage leveren.  

Wanneer U op 2 van uw favoriete clubs telkens 2 stemmen uitbrengt blijft er van de vijf uit te brengen  stemmen een reststem over.

Als U die ene (rest-)stem uitbrengt op de voedselbank zijn alle minder-daadkrachtige mede-burgers  u enorm dankbaar.