Bedankt namens de Voedselbank

De vrijwilligers van de voedselbank Bergeijk bedanken de parochianen van Bergeijk van harte voor de steun die zij mochten ontvangen bij de uitbraak van het coronavirus. Zoals ook elders in het land verminderde de aanvoer van producten. Gelukkig was de situatie in Bergeijk niet zo erg als in met name de grote steden. Maar de wekelijkse aanvoer van producten nam stevig af. Met de hulp van de parochie zijn wij in staat gebleken om de inhoud van de wekelijkse voedselpakketten voor onze cliënten op peil te houden.
Onze cliënten waren daar erg blij mee en spraken bij herhaling hun dankbaarheid uit voor het feit dat de voedselbank Bergeijk haar werkzaamheden bleef voortzetten en daarbij ook nog wekelijks mooie pakketten uit bleef delen.
Het is fijn dat wij binnen onze gemeente onze naasten, die het wat minder hebben, zo hebben kunnen bijstaan. Op dit moment is de aanvoer van de producten weer redelijk hersteld en bereiken wij het niveau van voor de uitbraak van corona. Uw extra bijdrage is op dit moment dan ook niet meer nodig. Mocht dit in de toekomst wel weer nodig zijn dan doen wij graag weer een beroep op u.
Voor dit moment rest ons niets anders dan namens alle vrijwilligers en cliënten nogmaals hartelijk dank te zeggen voor uw steun en medeleven.

Namens alle vrijwilligers en cliënten van de voedselbank

Voedselbank Bergeijk behoudt groene status

Op 12 juni 2020 ontving de voedselbank bezoek van een inspecteur van de Houwers Groep. Deze inspecteert voor de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit de voedselveiligheid bij de voedselbank.
Er werd tijdens de inspectie op 15 rubrieken getest. De inspecteur had slechts één opmerking. Er waren 4 punten  aftrek omdat bij een krat de ingevroren groenten nog niet waren gemarkeerd met een houdbaarheidssticker. Voor de rest bleek alles weer prima in orde.

Voedselbank Bergeijk behaalt hoge score van 96 (van 100).

Groen (score 90-100)
betekent dat de basisvoorwaarden en processtappen uit de hygiënecode binnen de voedselbank goed bekend zijn, er is kennis van zaken wat betreft  voedselveiligheid, men is voldoende alert op tekortkomingen en neemt initiatief om te corrigeren. Door het oppakken van de verbeterpunten uit het rapport blijft de HACCP binnen de voedselbank geborgd.

Oprijplaat voor Rolcontainers

Geschenk van Sengers Metaal uit Luyksgestel

Al jaren moesten de vrijwilligers van de voedselbank alle ladingen ingezameld voedsel met de hand binnendragen in de voedselbank. Dit was soms arbeidsintensief en zwaar.
Gelukkig kwam Sengers Metaal uit Luyksgestel ons te hulp en schonk die een mooie oprijplaat voor onder andere rolcontainers.
Onze vrijwilligers zijn erg blij met deze aanpassing. En wij bedanken Sengers Metaal dan ook uitbundig.

Dank je wel

Je bent geweldig

Ook tijdens deze coronacrisis blijft de voedselbank Bergeijk de armsten in onze gemeente ondersteunen met een wekelijks voedselpakket. Voedsel dat gratis ter beschikking wordt gesteld door veelal bedrijven en instellingen. Maar ook veel inwoners van Bergeijk zorgen er voor dat wij goed gevulde voedselpakketten kunnen samenstellen.
Het is niet mogelijk om iedereen die ons steunt persoonlijk te bedanken. Vandaar dat wij, vrijwilligers en klanten van de voedselbank, alle gulle gevers van harte bedanken.

Bloemen voor vrijwilligers

Rabobank zet vrijwilligers voedselbank in het zonnetje

Alle vrijwilligers van de voedselbank in Bergeijk ontvingen deze week een bloemetje, geschonken door de Rabobank.
Met deze actie wil de Rabobank haar waardering uitspreken voor alle vrijwilligers die zich wekelijks belangeloos inzetten om de armsten in onze gemeente te ondersteunen.
Onze vrijwilligers waren zeer verheugd en konden dit erg waarderen.

Donatie Genootschap Heeren van Eyck

Het Genootschap Heeren van Eyck uit Bergeijk steunt de Voedselbank met een donatie van maar liefst €500,00. Namens alle klanten en vrijwilligers hartelijk dank.

Bakkerijmuseum bakt voor Voedselbank

Bakkerijmuseum Luyksgestel heeft oog voor de zwakkere in onze samenleving en bakt tijdens de coronacrisis wekelijks voor onze voedselbank.

De voedselbank bedankt de vrijwilligers van het bakkerijmuseum voor hun inzet en bijdrage.

Cruciale beroepsgroepen

Voedselbanken vallen binnen de definitie van cruciale beroepsgroepen

Van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is op 27 maart 2020 de bevestiging gekregen dat voedselbanken onderdeel zijn van de levensmiddelensector in het kader van de Cruciale beroepsgroepen voor corona. In het eventuele geval van een complete lockdown kunnen wij onze werkzaamheden voortzetten. Ook kinderen van vrijwilligers mogen dus naar school.

Albert Heijn Bergeijk doneert voor voedselbank

Voor alle gezinnen een gevulde tas

Ook Albert Heijn Bergeijk heeft de berichtgeving gevolgd dat steeds meer voedselbanken kampen met een oplopend aantal cliënten en een afnemende toevoer van producten. Dit was aanleiding om voor alle gezinnen die aangesloten zijn bij de voedselbank Bergeijk een goed gevulde boodschappentas ter beschikking te stellen.


Namens alle cliënten heel veel dank hiervoor.

Inzameling voedsel door parochie

Creatief in naastenliefde als blijk van solidariteit

Houdbare levensmiddelen inzamelen is één van de manieren om ons medeleven te tonen met hen die het ook op dit gebied niet gemakkelijk hebben.

In samenspraak met de voedselbank van Bergeijk hebben we in onze verschillende kerkdorpen een inzamelpunt georganiseerd met name:
– het portaal van de Hofkerk,
– de pastorie van Westerhoven,
– de kerk van Riethoven,
– het portaal van de kerk van ’t Loo,
– de Heilig Kruiskapel te Luyksgestel en
– de kerk van de Weebosch.
Hierbij vindt U een lijst van gevraagde producten:
Op dit moment hebben we het meest behoefte aan lang houdbare producten:
– Groente of fruit in blik of pot
– Volkorenpasta
– Couscous, zilvervlies- of meergranenrijst
– Peulvruchten uit blik of pot (bijv. bruine bonen, kidneybonen, linzen)
– Houdbare, magere of halvolle zuivelproducten
– olijf- of zonnebloemolie
– Kaas en eieren
Voor de voedselbank zijn verschillende toevoerstromen gestagneerd. Daarom zijn ze heel verheugd met ons aanbod om de 30 gezinnen, waar het in de gemeente Bergeijk om gaat, ook vanuit de kerk hulp te bieden.
De Nederlandse bisschoppen verwoorden het als volgt: Houdbare levensmiddelen inzamelen is een blijk van naastenliefde. Op deze manier kan het gebed des Heren “geef ons heden ons dagelijks brood” een nieuwe en geloofwaardige toepassing krijgen. Ze roepen de gelovigen op om ‘door te delen’ ook concreet solidair te zijn met de kwetsbare groepen in onze samenleving.
Dank voor uw gave en medeleven,
pastoor Luc Buyens