Oprijplaat voor Rolcontainers

Geschenk van Sengers Metaal uit Luyksgestel

Al jaren moesten de vrijwilligers van de voedselbank alle ladingen ingezameld voedsel met de hand binnendragen in de voedselbank. Dit was soms arbeidsintensief en zwaar.
Gelukkig kwam Sengers Metaal uit Luyksgestel ons te hulp en schonk die een mooie oprijplaat voor onder andere rolcontainers.
Onze vrijwilligers zijn erg blij met deze aanpassing. En wij bedanken Sengers Metaal dan ook uitbundig.

Dank je wel

Je bent geweldig

Ook tijdens deze coronacrisis blijft de voedselbank Bergeijk de armsten in onze gemeente ondersteunen met een wekelijks voedselpakket. Voedsel dat gratis ter beschikking wordt gesteld door veelal bedrijven en instellingen. Maar ook veel inwoners van Bergeijk zorgen er voor dat wij goed gevulde voedselpakketten kunnen samenstellen.
Het is niet mogelijk om iedereen die ons steunt persoonlijk te bedanken. Vandaar dat wij, vrijwilligers en klanten van de voedselbank, alle gulle gevers van harte bedanken.

Bloemen voor vrijwilligers

Rabobank zet vrijwilligers voedselbank in het zonnetje

Alle vrijwilligers van de voedselbank in Bergeijk ontvingen deze week een bloemetje, geschonken door de Rabobank.
Met deze actie wil de Rabobank haar waardering uitspreken voor alle vrijwilligers die zich wekelijks belangeloos inzetten om de armsten in onze gemeente te ondersteunen.
Onze vrijwilligers waren zeer verheugd en konden dit erg waarderen.

Donatie Genootschap Heeren van Eyck

Het Genootschap Heeren van Eyck uit Bergeijk steunt de Voedselbank met een donatie van maar liefst €500,00. Namens alle klanten en vrijwilligers hartelijk dank.

Bakkerijmuseum bakt voor Voedselbank

Bakkerijmuseum Luyksgestel heeft oog voor de zwakkere in onze samenleving en bakt tijdens de coronacrisis wekelijks voor onze voedselbank.

De voedselbank bedankt de vrijwilligers van het bakkerijmuseum voor hun inzet en bijdrage.

Cruciale beroepsgroepen

Voedselbanken vallen binnen de definitie van cruciale beroepsgroepen

Van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is op 27 maart 2020 de bevestiging gekregen dat voedselbanken onderdeel zijn van de levensmiddelensector in het kader van de Cruciale beroepsgroepen voor corona. In het eventuele geval van een complete lockdown kunnen wij onze werkzaamheden voortzetten. Ook kinderen van vrijwilligers mogen dus naar school.

Albert Heijn Bergeijk doneert voor voedselbank

Voor alle gezinnen een gevulde tas

Ook Albert Heijn Bergeijk heeft de berichtgeving gevolgd dat steeds meer voedselbanken kampen met een oplopend aantal cliënten en een afnemende toevoer van producten. Dit was aanleiding om voor alle gezinnen die aangesloten zijn bij de voedselbank Bergeijk een goed gevulde boodschappentas ter beschikking te stellen.


Namens alle cliënten heel veel dank hiervoor.

Inzameling voedsel door parochie

Creatief in naastenliefde als blijk van solidariteit

Houdbare levensmiddelen inzamelen is één van de manieren om ons medeleven te tonen met hen die het ook op dit gebied niet gemakkelijk hebben.

In samenspraak met de voedselbank van Bergeijk hebben we in onze verschillende kerkdorpen een inzamelpunt georganiseerd met name:
– het portaal van de Hofkerk,
– de pastorie van Westerhoven,
– de kerk van Riethoven,
– het portaal van de kerk van ’t Loo,
– de Heilig Kruiskapel te Luyksgestel en
– de kerk van de Weebosch.
Hierbij vindt U een lijst van gevraagde producten:
Op dit moment hebben we het meest behoefte aan lang houdbare producten:
– Groente of fruit in blik of pot
– Volkorenpasta
– Couscous, zilvervlies- of meergranenrijst
– Peulvruchten uit blik of pot (bijv. bruine bonen, kidneybonen, linzen)
– Houdbare, magere of halvolle zuivelproducten
– olijf- of zonnebloemolie
– Kaas en eieren
Voor de voedselbank zijn verschillende toevoerstromen gestagneerd. Daarom zijn ze heel verheugd met ons aanbod om de 30 gezinnen, waar het in de gemeente Bergeijk om gaat, ook vanuit de kerk hulp te bieden.
De Nederlandse bisschoppen verwoorden het als volgt: Houdbare levensmiddelen inzamelen is een blijk van naastenliefde. Op deze manier kan het gebed des Heren “geef ons heden ons dagelijks brood” een nieuwe en geloofwaardige toepassing krijgen. Ze roepen de gelovigen op om ‘door te delen’ ook concreet solidair te zijn met de kwetsbare groepen in onze samenleving.
Dank voor uw gave en medeleven,
pastoor Luc Buyens

Hygiëne

Beschermen latex handschoenen tegen besmetting van het coronavirus?

Eén van de vragen die ons regelmatig bereikt gaat over het dragen van latex handschoenen als bescherming tegen de verspreiding van het coronavirus.

In diverse winkels worden latex handschoenen gebruikt. Je ziet dan ook dat met deze handschoenen zowel de verse vis als het wisselgeld wordt aangepakt. Het gevaar is hier dat het product besmet wordt.

Het dragen van handschoenen geeft een gevoel van veiligheid aan de gebruiker. Het is echter in praktijk een schijnveiligheid en helpt niet tegen besmetting of verspreiding van het coronavirus. Deze besmetting gaat namelijk via hoesten en niezen: het virus lift mee op de vochtdruppels die uitgehoest worden. Alle besmetting die daarmee op je handen komt, zal ook op je handschoen komen en kan even gemakkelijk worden doorgegeven.

In praktijk zien we dat het door dragen van handschoenen het handenwassen wordt overgeslagen of dat handschoenen te lang achter elkaar worden gedragen wat tot hogere concentraties van besmetting of kruisbesmetting kan leiden.

Ons advies is daarom: draag geen latex handschoenen maar was je handen regelmatig met (desinfecterende) zeep. Gebruik tussendoor desinfecterende gel. Dat geeft de beste bescherming.

Bovenstaand advies geldt uiteraard niet voor werkhandschoenen die om arbo-technische redenen worden gedragen.

Bron: Voedselbanken Nederland

Boodschappenpakketten voor de voedselbank CV de Stekkeraopers doneert

Op vrijdag 13 maart heeft carnavalsvereniging de Stekkeraopers 28 boodschappenpakketten overhandigd aan de voedselbank Bergeijk. Partners van de Stekkeraopers zamelden 14 pakketten in, waarna Plus van Huijgevoort het aantal verdubbelde.

Op de foto prins Luc d’n Urste die een van de pakketten overhandigt aan bestuurslid Wil Roelse van de Voedselbank.