Emballageactie bij Albert Heijn Bergeijk

Dank zij de gulle donatie van klanten van de Albert Heijn in Bergeijk kon de Voedselbank Bergeijk €167,90 in ontvangst nemen. Namens alle vrijwilligers hartelijk dank daarvoor.

Emballageactie bij de Plus in Luyksgestel Doneer via de donatieknop

De van de Huijgenoort Groep (PLUS) ondersteunt de voedselbank door een emballage actie mogelijk te maken in de filialen te Luyksgestel en te Eersel.

Klanten kunnen via de de donatieknop het emballage geld doneren aan de Voedselbank .

De emballage-actie leverde een bedrag van €350,00 op. Dank aan alle donateurs.

Inzamelactie bij Jumbo Bergeijk Veel houdbare en duurzame producten

 

Op 8 december hield de voedselbank een inzamelactie bij Jumbo Bergeijk. Maar liefst 21 kratten met houdbare en kant en klare duurzame producten werden gedoneerd. Daarnaast werd nog €13,60 aan contant geld gedoneerd.

De voedselbank bedankt namens de cliënten alle gulle gevers.

Toelatingscriteria per 1 januari 2019 Toelatingsnorm met 5% verhoogd

 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Voedselbanken in Nederland stemde in met het voorstel om de toelatingsnorm per 1 januari 2019 met 5 % te verhogen.
Hierbij is rekening gehouden met de BTW verhoging van 6 naar 9%.

 

De nieuwe normbedragen per 1 januari 2019 zijn:

 • Basisbedrag per huishouden: € 135
 • Per persoon: € 90

De nieuwe normbedragen per maand per gezin worden:

 • 1 persoon was € 215 wordt € 225
 • 2 volwassenen was € 300 wordt € 315
 • 1 volwassene en 1 kind was € 300 wordt € 315
 • 1 volwassene en 2 kinderen was € 385 wordt € 405
 • 2 volwassenen en 2 kinderen was € 470 wordt € 495
 • 1 volwassene en 3 kinderen was € 470 wordt € 495

Donatie Kringloop de Kempen

Kringloop de Kempen heeft, dankzij een veiling, aan de voedselbanken in Veldhoven, Waalre en Bergeijk een leuk bedrag kunnen doneren.

De voedselbank in Bergeijk is verblijd met een geldbedrag van €750,00.

Namens alle vrijwilligers en onze cliënten hartelijk dank.

Samenwerking met DigiTaalhuis Bergeijk Taal voor het Leven

Het DigiTaalhuis zet zich in om inwoners met een achterstand op het gebied van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden te stimuleren zich te blijven ontwikkelen en daardoor een stapje hoger te komen op de participatieladder. Zij doet dit onder andere door:

 • zich actief in te zetten in het opsporen van lage basisvaardigheden;
 • onderlinge kennis en expertise te delen;
 • permanente deskundigheid van vrijwilligers en professionals te vergroten;
 • Het aanbod laagdrempelig aan te bieden.

 

Stichting Voedselbank Bergeijk ondersteunt dit initiatief en draagt daadwerkelijk bij door het delen van PR-informatie en het faciliteren van een mobiel spreekuur.

DigiTaalhuis Bergeijk en Voedselbank Bergeijk hebben op 9 november 2018 een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Voedselbank Bergeijk behoudt “groene” status Hoge score bij onverwachte controle namens de NVWA

Op 20 juli 2018 ontving de voedselbank onverwacht bezoek van een inspecteur van de Houwers Groep. Deze inspecteert voor de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit de voedselveiligheid bij de voedselbanken.
Er werd tijdens de inspectie op 15 rubrieken getest. De inspecteur had twee kleine aanbevelingen. Voor de rest bleek alles weer prima in orde.

De voedselbank behaalde de hoge score van 95.

 

Groen (90-100)
betekent dat de basisvoorwaarden en processtappen uit de hygiënecode binnen de voedselbank goed
bekend zijn, er is kennis van zaken wat betreft voedselveiligheid, men is voldoende alert op
tekortkomingen en neemt initiatief om te corrigeren. Door het oppakken van de verbeterpunten
uit het rapport blijft de HACCP binnen de voedselbank geborgd.