2016 succesvol jaar voor Voedselbank Bergeijk Een terugblik

Door Teun van Uijtregt

Vorige week beloofden wij u al terug te kijken op 2016, het eerste volledige kalenderjaar dat Voedselbank Bergeijk operationeel was. Een jaar waarin het aantal cliënten schommelde rond de vijfentwintig gezinnen waarin 57 personen. Dit aantal is hoger geweest maar de daling past in de landelijke trend dat het aantal mensen dat een beroep doet op de Voedselbank iets af neemt.

Voorzitter Bèr Timmermans, vanaf de oprichting actief bij de Voedselbank Bergeijk, kan niet anders dan 2016 een geslaagd jaar te noemen. “Wij gebruiken daarvoor de vier pijlers klanten, voedsel, middelen en geld. Op ieder van de vier onderdelen scoren we een ruime voldoende. Het aantal cliënten/gezinnen is wat afgenomen en nu redelijk stabiel iets boven de twintig. Voedsel hebben we voldoende, onder meer door lokale hulp maar zeker ook vanuit het regionaal distributiecentrum in Eindhoven.”

Dat de uitgifte van de voedselpakketten en de daaraan voorafgaande logistiek al ruim een jaar goed loopt, komt grotendeels op het conto van de betrokken vrijwilligers. “Een hechte groep mensen die goed op elkaar is ingespeeld. Duidelijke taakverdeling en een positieve instelling zijn daarbij echt het fundament waarop Voedselbank Bergeijk steunt”, aldus Timmermans. “Daarnaast is en blijft het noodzaak om ook financiële middelen te blijven genereren, al is het alleen maar om de brandstof en verzekering te betalen voor de wagens die het voedsel ophalen.”

De toekomst ziet er dan ook rooskleurig uit voor Voedselbank Bergeijk. Er zijn twee momenten die Timmermans nog even wil belichten uit 2016. “Uiteraard de komst van onze koelwagen. Gesponsord door landelijke Fondsen. Hiermee zijn de mogelijkheden voor voedseltransport vele malen groter, waardoor de diversiteit van de uit te reiken pakketten ook breder wordt.” “En ook het behalen van het certificaat voor voedselveilig werken. Hiermee voldoen wij helemaal aan de eisen die de Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) aan ons stelt.

Actie Omroep Brabant 1500 Extra artikelen

De Omroep Brabant-actie, waaraan ook de voedselbank Bergeijk deelnaam, heeft maar liefst 1500 extra artikelen opgeleverd.  Hiermee laat Bergeijk zien dat het de Voedselbank een warm hart toe draagt en deze steun ook omzet in gerichte actie. Dit geeft ons extra motivatie om ook van 2017 een groot succes te maken.

Douwe Egberts Spaar DE waardepunten voor de voedselbank

Voedselbank Bergeijk spaart waardepunten van Douwe Egberts. De gespaarde punten worden ingeruild voor pakken koffie waarmee we de uit te reiken pakketten extra kunnen vullen. De koffieproducent steunt deze actie door het aantal ingezamelde waardepunten met vijftien procent te verhogen. Mocht u op deze manier een steentje willen bijdragen aan de kwaliteit van de voedselpakketten, dan kunt u de waardepunten inleveren in uw eigen kern; Spar Supermarkt in Riethoven, DIO Drogisterij in Luyksgestel, Bakker Van Poppel in Westerhoven en Primera in Bergeijk. De actie loopt van 6 februari 2017 tot 5 maart 2017.

Nieuwe normcriteria Voedselbank Verruiming van toelatingscriteria

Door Teun van Uijtregt

Met het aanbreken van 2017 kwam er een einde aan 2016, het eerste volledige kalenderjaar waarin Voedselbank Bergeijk operationeel was. Ook in 2017 zetten bestuur en vrijwilligers van Voedselbank Bergeijk zich onverminderd in om de minderbedeelden binnen onze mooie gemeente te ondersteunen. Volgende week blikken we samen met voorzitter Bèr Timmermans terug op een geslaagd 2016.

De doelstelling van de Voedselbanken blijft het uitreiken van voedselpakketten aan cliënten die het, om wat voor reden dan ook, financieel zwaar hebben. Daarbij geldt echter wel ‘zonder traject geen pakket’. Dit betekent dat cliënten geholpen worden om middels beschikbare kanalen hulp te krijgen bij het oplossen van hun problemen en indien mogelijk, het vinden van werk.

Om in aanmerking te komen voor een pakket gelden er normcriteria waaraan (potentiele) deelnemers moeten voldoen. De normbedragen zijn voor 2017 aangepast. Vanaf 1 januari geldt er een basisbedrag van 120 euro en daarbovenop een bedrag van tachtig euro per persoon. Een gezin bestaande uit twee ouders en twee kinderen komt hiermee op maximaal 440 euro leefgeld. Op de website van Voedselbank Bergeijk en/of Voedselbanken Nederland kun je alle nieuwe normbedragen terugvinden en snel berekenen of je mogelijk in aanmerking komt voor een voedselpakket.

 

Omroep Brabant-actie steunt Voedselbank Extraatje voor voedselbanken in de decembermaand

Door Teun van Uijtregt
Voor alweer het derde jaar op rij zet de provinciale radio- en televisiezender Omroep Brabant zich in om clienten van Brabantse voedselbanken een extraatje te bieden in de decembermaand. Met de inzamelactie ‘Samen voor de Voedselbank’ roept zij iedereen op om een spreekwoordelijk steentje bij te dragen.
Het idee van de actie is dat zowel particulieren als bedrijven levensmiddelen inzamelen die vervolgens door de plaatselijke Voedselbank onder haar clienten wordt verdeeld. De spullen kunnen worden ingeleverd bij tijdelijke inzamelpunten. Het hoofdinzamelpunt zal het Aquinohuis aan de Dr. Rauppstraat 52 zijn, het adres waar ook de Voedselbank is gevestigd. Om de drempel tot het inleveren van artikelen te verlagen, zijn wij op zoek naar particulieren, bedrijven of instellingen die als tijdelijk inzamelpunt willen fungeren.
Bestuurslid Lenny Verzantvoort van Voedselbank Bergeijk; “Er is een zogenaamde boodschappenlijst gemaakt van levensmiddelen die we inzamelen. Daarbij staan onder meer pakken koffie, thee, rijst, pasta, pastasaus, zoet beleg, soep, houdbare melk en groenten in blik. Ons doel is om zoveel mogelijk producten in te zamelen voor de Bergeijkenaren die het zo goed kunnen gebruiken.”
Wilt u inzamelpunt worden? Mail dan uw (bedrijfs)naam, adres en de openingstijden van jouw inzamelpunt naar info@voedselbankbergeijk.nl of neem even contact op via 06-12783929. Uiteraard halen onze chauffeurs de ingezamelde artikelen graag en kostenloos bij u op.
Bestuur en vrijwilligers van Voedselbank Bergeijk wensen u alvast een feestelijke decembermaand toe en hopen dat u een steentje bij draagt aan de eindejaarsactie.