Documenten

Oprichting en Jaarstukken

Inspectierapport 2021
ANBI rapportage 2ekw2021
Anbi rapportage 1ekw2021
Kwartaalrapportage-borging-voedselveiligheid 2021-2
Kwartaalrapportage-borging-voedselveiligheid 2021-1
Toekenningscriteria 2021
Begroting 2021

Jaarverslag 2020
Inspectiecertificaat 2020
Inspectierapport 2020
Anbi Balans 2020
ANBI Staat van Baten en Lasten 2020
ANBI rapportage 4ekw2020
ANBI rapportage 3ekw2020
ANBI rapportage 2ekw2020
ANBI rapportage 1ekw2020
Kwartaalrapportage-borging-Voedselveiligheid 2020-4
Kwartaalrapportage-borging-Voedselveiligheid 2020-3
Kwartaalrapportage-borging-Voedselveiligheid 2020-2
Kwartaalrapportage-borging-voedselveiligheid 2020-1
Toekenningscriteria 2020
Begroting 2020

Jaarverslag 2019
Inspectierapport 2019
ANBI Balans 2019
ANBI Staat van Baten en Lasten 2019
ANBI-rapportage 4ekw2019
ANBI-rapportage 3ekw2019
ANBI-rapportage 2ekw2019
ANBI-rapportage 1ekw2019
Kwartaaalrapportage Borging Voedselveiligheid 2019-4

Kwartaaalrapportage Borging Voedselveiligheid 2019-3
Kwartaaalrapportage Borging Voedselveiligheid 2019-2
Kwartaaalrapportage Borging Voedselveiligheid 2019-1
Handboek Voedselveiligheid 2019 V3
Handboek Voedselveiligheid 2019 Informatie
Informatieblad 76 december 2015 (update 2019)
Toekenningscriteria 2019

Jaarverslag 2018
Inspectiecertificaat 2018
ANBI-rapportage 4ekw2018
ANBI-rapportage 3ekw2018
ANBI-rapportage 2ekw2018
ANBI-rapportage 1ekw2018
Kwartaalrapportage Borging Voedselveiligheid 2018-4
Kwartaalrapportage Borging Voedselveiligheid 2018-3
Kwartaalrapportage Borging Voedselveiligheid 2018-2
Kwartaalrapportage Borging Voedselveiligheid 2018-1
Toekenningscriteria per 1 januari 2018

Jaarverslag 2017
Inspectiecertificaat 2017
ANBI Rapportage 4e kwartaal 2017
ANBI-Rapportage 3e kwartaal 2017
ANBI-Rapportage 2e kwartaal 2017
ANBI Rapportage 1e kwartaal 2017
Kwartaalrapportage Borging Voedselveiligheid 2017-4
Kwartaalrapportage Borging Voedselveiligheid 2017-3

Kwartaalrapportage Borging Voedselveiligheid 2017-2

Kwartaalrapportage Borging Voedselveiligheid 2017-1
Jaarplan 2017

Jaarverslag 2016
Inspectiecertificaat 2016

ANBI rapportage 3e kwartaal 2016
Jaarplan 2016

Jaarverslag 2015
Jaarplan 2015
Registratie lidmaatschap Vereniging Nederlandse VoedselbankenRegistratie bij Belastingdienst
Kamer van Koophandel – Uittreksel Handelsregister
Oprichtingsstatuten 2015

Intern beleid:

Privacy statement
Boodschappenlijst (gewenste producten)
Beloningsbeleid Voedselbank Bergeijk
Huishoudelijk Reglement Voedselbank Bergeijk

Communicatie:

Folder – Voedselbank Bergeijk Algemeen
Poster/Flyer – Het kan ook U overkomen

16Flyer voor professionals – Over de drempel