Documenten

Oprichting en Jaarstukken

Inspectiecertificaat 2020
Inspectierapport 2020
ANBI rapportage 3ekw2020
ANBI rapportage 2ekw2020
ANBI rapportage 1ekw2020
Kwartaalrapportage-borging-Voedselveiligheid 2020-2
Kwartaalrapportage-borging-voedselveiligheid 2020-1
Toekenningscriteria 2020
Begroting 2020

Jaarverslag 2019
Inspectierapport 2019
ANBI Balans 2019
ANBI Staat van Baten en Lasten 2019
ANBI-rapportage 4ekw2019
ANBI-rapportage 3ekw2019
ANBI-rapportage 2ekw2019
ANBI-rapportage 1ekw2019
Kwartaaalrapportage Borging Voedselveiligheid 2019-4

Kwartaaalrapportage Borging Voedselveiligheid 2019-3
Kwartaaalrapportage Borging Voedselveiligheid 2019-2
Kwartaaalrapportage Borging Voedselveiligheid 2019-1
Handboek Voedselveiligheid 2019 V3
Handboek Voedselveiligheid 2019 Informatie
Informatieblad 76 december 2015 (update 2019)
Toekenningscriteria 2019

Jaarverslag 2018
Inspectiecertificaat 2018
ANBI-rapportage 4ekw2018
ANBI-rapportage 3ekw2018
ANBI-rapportage 2ekw2018
ANBI-rapportage 1ekw2018
Kwartaalrapportage Borging Voedselveiligheid 2018-4
Kwartaalrapportage Borging Voedselveiligheid 2018-3
Kwartaalrapportage Borging Voedselveiligheid 2018-2
Kwartaalrapportage Borging Voedselveiligheid 2018-1
Toekenningscriteria per 1 januari 2018

Jaarverslag 2017
Inspectiecertificaat 2017
ANBI Rapportage 4e kwartaal 2017
ANBI-Rapportage 3e kwartaal 2017
ANBI-Rapportage 2e kwartaal 2017
ANBI Rapportage 1e kwartaal 2017
Kwartaalrapportage Borging Voedselveiligheid 2017-4
Kwartaalrapportage Borging Voedselveiligheid 2017-3

Kwartaalrapportage Borging Voedselveiligheid 2017-2

Kwartaalrapportage Borging Voedselveiligheid 2017-1
Jaarplan 2017

Jaarverslag 2016
Inspectiecertificaat 2016

ANBI rapportage 3e kwartaal 2016
Jaarplan 2016

Jaarverslag 2015
Jaarplan 2015
Registratie lidmaatschap Vereniging Nederlandse VoedselbankenRegistratie bij Belastingdienst
Kamer van Koophandel – Uittreksel Handelsregister
Oprichtingsstatuten 2015

Intern beleid:

Privacy statement
Boodschappenlijst (gewenste producten)
Beloningsbeleid Voedselbank Bergeijk
Huishoudelijk Reglement Voedselbank Bergeijk

Communicatie:

Folder – Voedselbank Bergeijk Algemeen
Poster/Flyer – Het kan ook U overkomen

16Flyer voor professionals – Over de drempel